Skip to main content
Start » News » Equalis skapar medicinsk diagnostik att lita på
Sponsrad

I hälso- och sjukvården utförs dagligen tusentals undersökningar (inom laboratoriemedicin samt bild och funktionsmedicin) vars resultat används som underlag för beslut om diagnos och behandling. Korrekta och likvärdiga undersökningsresultat och bedömningar är avgörande för en jämlik och patientsäker vård i hela landet.

Alla diagnostiska metoder har någon form av variation i sig. Ibland är denna variation liten och helt oviktig medan den i andra situationer kan leda till stora konsekvenser. Man kan helt enkelt missa en sjukdom, försena en upptäckt eller utsätta patienten för onödiga utredningar och ingrepp, säger Helene Stenhoff, vd på Equalis. Equalis verkar för att bidrar till en ökad patientsäkerhet genom att höja kvaliteten och tillförlitligheten på hälso- och sjukvårdens undersökningsresultat.

Helene Stenhoff
VD, Equalis

Rätt diagnos och behandling i hela landet

Fördröjd eller felaktig medicinsk diagnostik kan leda till fel diagnos och fel behandling, vilket kostar samhället och patienten mycket onödigt lidande. Att säkerställa rätt värden och tolkningar av bilder är därför mycket viktigt. I samverkan med medicinska experter i hela landet skapar Equalis medicinsk diagnostik att lita på.

–Om du inte deltar i ett kvalitetssäkringsprogram så vet du inte om ditt resultat, mätning eller tolkning är rätt och jämförbart med andra vårdgivare. Det borde vara en självklarhet att alla som genomför och hanterar medicinsk diagnostik deltar i kvalitetssäkringsprogram, säger Helene Stenhoff.

Möjliggör effektiv resursanvändning

Med rätt medicinsk diagnostik kan sjukvårdens resurser användas på det bästa och mest effektiva sättet. Equalis tillhandahåller externa kvalitetssäkringsprogram inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Equalis erbjuder också utbildningsdagar och är nationellt releasecenter för standardiserad terminologi (NPU-koder) inom laboratoriemedicin. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte med målet att kvalitetssäkra all medicinsk diagnostik som bedrivs i svensk hälso- och sjukvård.

–Många regioner befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Att tänka kortsiktigt och dra in på kvalitetssäkring kan i många fall generera onödigt lidande och ökade kostnader. Min uppmaning till landets regioner är därför att agera långsiktigt i dessa frågor, säger Helene Stenhoff. Tänk efter och tänkt på helheten!

Next article