Skip to main content
Start » News » Swedac: Vi måste gå i takt med samtiden
Kvalitetssäkring

Swedac: Vi måste gå i takt med samtiden

Linnea Holm

Digitala mätinstrument och utrustning som är uppkopplad mot nätet ställer helt nya krav på kvalitetsinfrastrukturen. Och att anpassa regelverket får inte dra ut på tiden. ”Kvalitetsinfrastrukturen måste hela tiden vara relevant”, säger Linnea Holm, stabschef på Swedac.

Tankar du en liter bensin vill du inte få 0,9 liter i tanken. Därför finns statliga myndigheter som kontrollerar att det vi köper håller rätt kvalitet och levereras i rätt mängd. Swedac genomför till exempel tillsyn av butiksvågar, elmätare, ädelmetaller och bensinpumpar. De kontrollerar också att organisationer som utövar tillsyn på olika områden, exempelvis fordonsbesiktningar, har rätt kompetens.

–Kvalitetsinfrastruktur handlar om att bygga tillit, att skapa ett samhälle där medborgarna vet att de får vad de betalar för, säger Linnea Holm. I Sverige och Europa har vi en god kvalitetsinfrastruktur och behöver sällan ifrågasätta att det blir rätt, men så är det inte i alla länder.

Analogt blir digitalt

Men vår värld är stadd i förändring. Tillverkningsprocesser digitaliseras, analoga mätinstrument byts ut mot digitala och utrustning är allt oftare uppkopplad. Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället och det ställer helt nya krav på kvalitetsinfrastrukturen. Processer, som tidigare krävde tillsyn av en utbildad tillsyningsman kan bli automatiserade medan andra och helt nya tillkommer.

– Digitaliseringen påverkar vad som behöver regleras och tillsynas, säger Linnea Holm. Under pandemin fick vi en del nyttiga kunskaper om hur digital tillsyn kan gå till.

Förändringstakten är hög och om Swedac anpassar regelverket på något område till den senaste tekniken dröjer det sällan särskilt länge innan det är förlegat. Därför måste Swedac hela tiden se över sina rutiner och strukturer.

– Om kvalitetsinfrastrukturen ska vara relevant måste den förändras i takt med samhället i övrigt. Den stora utmaningen är att upprätthålla säkerheten utan att bli en hämsko för utvecklingen.

Samarbetar med andra

För att hålla sig uppdaterade och ha koll på vad som händer i varje bransch lägger Swedac mycket vikt på omvärldsbevakning. De samarbetar också med både branschorganisationer och motsvarande organ i andra länder.

– Vi kan dra nytta av varandras kunskaper, säger Linnea Holm. Framför allt Tyskland och Nederländerna ligger långt fram i arbetet med att skapa en säker digital kvalitetsinfrastruktur.

En stor del av kvalitetsinfrastrukturen är internationell och bygger på gemensamma standarder och regelverk. Exempelvis pågår just nu ett arbete inom EU med att skapa digitala produktpass där information om bland annat material och koldioxidutsläpp kan komma att redovisas.

Ett annat exempel är den EU-gemen-samma Cybersäkerhetsförordningen. Swedac ligger just nu i startgroparna för att börja ackreditera certifieringsorgan och provningsorganisationer som kan skydda oss mot cyberattacker av olika slag, exempelvis hackade bankkonton eller läckta personuppgifter.

– Kvalitetsinfrastrukturen är ett internationellt system där vi behöver röra oss tillsammans mot framtiden, säger Linnea Holm. Till att börja med behöver vi harmonisera arbetet i olika länder, både inom EU och internationellt. Den stora frågan är hur morgondagens statliga tillsyn ska se ut. Att hålla kvalitetsinfrastrukturen relevant måste vara ett ständigt pågående arbete.

OM SWEDAC

  • Swedac är en statlig myndighet med säte i Borås.
  • De utövar tillsyn för reglerad mätteknik.
  • De ackrediterar tillsynsorganisationer.
  • De är samordningskontor för alla myndigheter som kontrollerar att produkter uppfyller miljö- och säkerhetskrav.

I ett internationellt perspektiv
Det finns både en internationell och en regional struktur för kvalitetsinfrastrukturen. Organisationen INETQI samlar de globala aktörerna medan European Quality Infrastructure Network samlar de europeiska.

Next article