Skip to main content
Start » News » Seriösa miljömärkningar ger företag stöd i den gröna omställningen
Kvalitetssäkring

Seriösa miljömärkningar ger företag stöd i den gröna omställningen

Hur och vad vi konsumerar är en bidragande orsak till de miljöproblem vi brottas med idag. Därför är det viktigt att vi ställer om vår konsumtion och driver den gröna omställningen åt rätt håll. Men vilken väg är rätt att gå?

Ja, den frågan ställer sig många företag och organisationer just nu. Vissa har redan påbörjat sin omställning medan andra ligger i startgroparna. Det finns så många områden att fokusera på; biologisk mångfald, resurseffektivitet, klimatet, kemikalier eller cirkularitet. Hur ska ditt företag välja rätt väg som är hållbar både nu och i framtiden?

Det är här de officiella, oberoende miljömärkningarna kommer in. De arbetar alla utifrån varors och tjänsters livscykelperspektiv. Då behöver ditt företag inte välja bland olika områden att fokusera på, för miljömärkningarna ställer krav där det är relevant och på de områden där det gör mest nytta.

En annan fördel med att arbeta med en officiell miljömärkning är EU:s förslag om ny lagstiftning kring Green claims. EU:s egna undersökningar visar att konsumenter hyser lågt förtroende för miljöbudskap i marknadsföring och lagen är tänkt att förhindra greenwashing. Någon lag är ännu inte beslutad men sannolikt kommer EU:s officiella Typ 1-miljömärkningar att få en fördel och stärka sina positioner som trovärdiga och robusta märkningar. De företag, som har licenser för miljömärkta produkter, kommer därmed kunna vara säkra på att de kan kommunicera sitt miljöarbete genom sina märkningar.

Svanen är en av dessa oberoende tredjepartsmärkningar. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och ett effektivt och trovärdigt verktyg för er gröna omställning.

Svanen är en mångfacetterad miljömärkning. Den är till exempel utmärkt som en guide för företagets produktutveckling. Svanens krav ligger steget före lagstiftningen och gör att företag ligger i framkant på miljöområdet. Om er produktutveckling tar avstamp i Svanens krav, istället för att ni först utvecklar en produkt och sedan försöker se om den klarar kraven, sparar ni både tid och resurser.

Dessutom blir ert miljöarbete lätt att kommunicera till slutkunden då Svanen är ett välkänt märke som 98 % känner igen och 8 av 10 litar på, det visar vår nordiska konsumentundersökning. Lätt att välja, men svår att få. Det är så ditt företag kan bidra till den gröna omställningen.

OM SVANEN

  • Svanen är Nordens officiella miljömärkning och grundades av Nordiska minterrådet 1989 
  • Oberoende Typ 1-märkning, ISO 14024 
  • Krav sätts utifrån livscykelperspektiv med helhetssyn 
  • Tidsbegränsade licenser 
  • Inga vinst- eller branschintressen 
  • En av världens tuffaste miljömärkningar

Next article