Skip to main content
Start » News » Varför ska man miljöcertifiera en byggnad?
Sponsrad

Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala inom bygg- och fastighetsbranschen och en av de mest effektiva metoderna för att säkerställa hållbara byggnader är genom miljöcertifiering. Men trots det överväger vissa fastighetsägare i nuläget att avstå certifiering, kopplat till nya EU-krav.

De nya EU-direktiven och regleringarna, taxonomi och CSRD, som stegvis införts under 2022 och 2023 och som ska vara fullt implementerade 2026, ställer högre krav på företag att agera och rapportera i enlighet med EU:s hållbarhetsmål.

Inom byggsektorn påverkas man särskilt av kraven på energieffektivitet, cirkularitet och rapportering av hållbarhetsprestanda, vilket har fått en del fastighetsägare att överväga om det utöver EU:s lagar och regler, verkligen är nödvändigt att miljöcertifiera byggnader. 

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon AB, är en av Sveriges främsta miljö- och hållbarhetskonsulter. Med över tjugo år i branschen så vet hon hur god inverkan certifieringarna har på hållbarhetsarbetet inom byggprojekt. 

– Att EU skärpt kraven kopplat till hållbarhetsmålen är bra, men jag skulle säga att miljöcertifieringar tillsammans med taxonomin och CSRD, är en kraftfull kombination för att vi ska nå klimatmålen 2045. Miljöcertifiering är ett viktigt styrmedel som hjälper till att hålla ihop hållbarhetsstrategin ur olika aspekter: energi, vatten, material, biodiversitet och innemiljö. Dessutom används klimatberäkningar i ett tidigt skede vilket möjliggör klimatsmarta val av byggmaterial, på samma sätt som man sedan länge gjort energiberäkningar för att minska energianvändningen under driftstadiet. 

Pia Öhrling
Grundare & VD, Piacon AB

Ytterligare fördelar är att miljö-certifieringarna granskas av en tredjepart som ger  kvalitetsstämpel på att byggnaden presterar enligt önskemålen samt möjlighet till gröna lån. Men samtidigt som fördelarna är stora kan Öhrling ändå förstå att fastighetsägare är tveksamma till att certifiera utöver taxonomi och CSRD.

– De tycker det är dyrt och att det är för mycket fokus på formalia i systemen, men fördelarna väger tyngre i och med att miljöcertifieringarna har högre krav än dagens lagkrav från EU. Men det är viktigt att certifieringarna utvecklas och hänger med i tiden och att man fokuserar på de viktiga frågorna så det inte blir onödigt tungt att administrera, avslutar Öhrling. 

OM PIACON
Piacon AB är ett miljökonsultföretag som har certifierat över 200 byggnader och fastigheter i Sverige, Norge och Island.

Next article