Skip to main content
Start » News » En hållbar framtid byggs av dagens företag
Sponsrad

ISO-arbetet, arbetsmiljöarbetet, den strategiska affärsutvecklingen – allt knyts samman i framtidens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är inte bara att samla in massa siffror. Förutsättningarna förändras snabbare än någonsin där tex EU:s nya hållbarhetslagstiftning kommer att ställa helt nya krav på företag. Certifiering och kvalitetssäkring är grunderna till ett lyckat hållbarhetsarbete. Där man jobbar strukturerat med evolution i stället för revolution.

Hållbarhetsarbetet behöver inte vara svårt. Börja smått med aktiva val och arbeta systematiskt med förbättringar. Utgå från vilken typ av företag ni vill vara och var ni som företag har störst påverkan på människor, miljö och andra intressenter. Involvera sen hela företaget i hållbarhetsarbetet genom att integrera det i alla delar i verksamheten. Då blir hållbarhetsarbetet på riktigt. 

PreWoe: En helhetslösning
Pappersarbete kan vara svårt, ta massa tid och vara tråkigt. Därför har vi tagit fram PreWoe. PreWoe är en digital plattform anpassad för små och medelstora företag som gör det lätt att göra rätt. Gör rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid.

Arbetsmiljö
Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Med rätt verktyg kan ni skapa en arbetsmiljö du och dina medarbetare är stolta över.

ISO-arbete
ISO-arbetet handlar om att skapa förutsättningar att göra ett bra jobb. Var är vi? Vart vill vi? Hur kommer vi dit? Hur ligger vi till? Skapa struktur och involvering genom att samla allt på ett ställe.

Hållbarhet
Hållbarhet handlar om att verka här och nu, men samtidigt ta hänsyn till framtida generationer. Genom att ta aktiva beslut kan du bli en del av lösningen i stället för problemet. Gå från ord till handling.

Next article