Skip to main content
Start » News » Vd:n för C1: ”Vi går lite framåtlutade”
Sponsrad

Certifieringsföretaget C1 startade med två mål: Marknadens högsta kundnöjdhet och marknadens högsta medarbetarnöjdhet. Grundaren och vd:n Thomas Andersson menar att de uppnått båda: ”Har vi kundfokus och medarbetarengagemang levererar vi också en bra produkt”.

C1 arbetar med ISO-certifiering. Men när de träffar sina kunder undviker de att prata om standarderna.

– Standarder i sig själva är ointressanta. Det som spelar roll är vilka krav som ligger till grund för standarderna, säger Thomas Andersson. 

Exempelvis var utgångspunkten för ISO 9000 frågan om vad framgångsrika företag har gemensamt? Svaret blev ett antal ledningsprinciper och kring dessa har C1 byggt sin metodik. 

– Vi utgår från ledningsprinciperna vid alla våra revisioner och knyter an till företagets affärsplan och mål när vi tar fram förslag på förbättringsåtgärder och eventuella avvikelser. Med detta arbetssätt förstår kunden vad standarderna syftar till och vad som är nyttan med ett väl implementerat verksamhetssystem som dessutom revideras. Detta väcker ett stort engagemang, speciellt från ledningen.

Thomas Andersson
Grundare & VD C1 Certification 

Har vuxit snabbt

Trots att C1 startade mitt i pandemin har företaget hela tiden haft en stark tillväxt. I genomsnitt har omsättningen ökat med 50 procent årligen och Thomas Andersson poängterar att det skett med bibehållen hög kundnöjdhet.

– Det är faktiskt en bedrift, säger han stolt. Det finns flera orsaker till att vi vuxit, men den viktigaste är förstås våra oerhört kompetenta revisionsledare som gör det unika.

En annan orsak till framgången kan vara att C1 är helt digitala. Här mailas inga dokument. Allt sker i företagets datasystem där kunden kommer åt certifikat, dokument och avvikelser, med mera, via sin egen kundportal. Revisionsledarna har förstås ett annat gränssnitt med den information som de kan behöva.

– Hela systemet är supereffektivt och superanvändarvänligt, säger Thomas Andersson. Det krävs om vi ska vara ett högeffektivt ackrediterat certifieringsorgan med ambitionen att vara bäst i Norden. 

OM C1 CERTIFICATION
Grundades 2019 och blev ackrediterade året efter. Har huvudkontor i Stockholm. C1 verkar i de flesta branscher, dock ej vård och omsorg eller kärnkraft. Antal anställda inklusive revisorer: 34.

Next article