Skip to main content
Start » News » Kommuner tvingar fastighetsägare att bygga om enskilda avlopp i onödan
Sponsrad

I Sverige finns drygt 700 000 enskilda avloppsanläggningar. Många kommuner tvingar fastighetsägare att bygga om fullt fungerande enskilda avloppsanläggningar för uppemot 150 000 kronor. Detta trots att miljöpåverkan är minimal.

Miljöbalken som introducerades 1998 gav kommunerna möjlighet att utöva tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Följden blev att kommuner och domstolar underkänner fungerande avlopp, vilket i många fall saknar laglig grund enligt förvaltningslagen och miljöbalken. Det skapar rättslöshet. I dagsläget saknas tydliga riktlinjer vilket innebär att kommunerna  kan tvinga fastighetsägare att bygga om sina fungerande enskilda avlopp. Tusentals fastighetsägare med enskilda avlopp har drabbats av kommunernas tillsyn där man i stor utsträckning underkänt avloppen. Skälet till underkännandet är ofta att den fosfor som finns i avloppsvattnet skulle kunna ge upphov till övergödning av sjöar och vattendrag fast det finns bevis på att mängden fosfor som släpps ut är cirka ett gram per dygn.

Roland Ekstrand
VD och grundare av Svensk Klimatcertifiering

Mängden är så liten att den aldrig kan skada den lokala miljön. Konsekvenserna för fastighetsägare är att de mår dåligt av den process som kommunen utsätter dem för. Många har inte det  det kapital som kan vara 150 000 kronor för att bygga om sin anläggning och de kan bli tvungna att sälja sitt hus. Nu måste beslutsfattarna agera och ändra lagstiftningen säger Roland Ekstrand vd och grundare av företaget Svensk Klimatcertifiering AB som klimatcertifierar företag i Sverige och internationellt. Företaget söker samarbetspartner som är intresserade av att arbeta med klimatfrågan.

Efterlyser lagändring

Fastighetsägare som inte uppfyller kommunens krav riskerar vitesförelägganden på upp emot 100 000 kronor. Det faktum att kommunerna underkänner fullt fungerande avloppsanläggningar som sällan orsakar några miljöproblem och att fastighetsägare som vill överklaga beslutet i princip står rättslösa gentemot kommuner och domstolar är inget annat än en demokratisk skandal som tillåts fortgå i det tysta. Vi måste få till en lagändring nu säger Roland Ekstrand som arbetar med att stötta och hjälpa fastighetsägare i hela landet vars enskilda  avloppsanläggningar blivit underkända av kommunen.

Läs Rolands bok som finns på nätet Kommunernas myndighetsutövning.
Kontakta Svensk Klimatcertifiering på: [email protected]

Next article