Skip to main content
Start » News » Avens cirkulära förpackningslösningar i trä minimerar klimatavtrycket
Sponsrad

För Aven, Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä för industrin, är hållbarhet och kvalitet prioriterade fokusområden. Aven deklarerar Co2-avtrycket på sina lastpallar och erbjuder dessutom en cirkulär lösning i form av ett retursystem.

Kvalitet, funktion och leveransprecision är tre nyckelfaktorer i vår verksamhet. Vår vision är att kunna leverera ett optimalt och hållbart emballage med miljöcertifierade råvaror enligt FSC och PEFC, med minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig miljöpåverkan, säger Henrik Andersson, försäljningschef på Aven Rabbalshede.

Återvinner och reparerar lastpallar

–Vår ambition är att våra produkter ska kunna återanvändas, återvinnas och, när de uppnått sin fulla livslängd, omhändertas med minimal resursanvändning i alla led. Många av våra kunder efterfrågar cirkulära lösningar. På vår relativt nyförvärvade anläggning i Tidaholm bedriver vi därför ett pilotprojekt där vi köper in begagnade pallar från våra kunder. I vårt retursystem hämtar, sorterar och kvalitetsbedömer vi pallarna. Vi kan även reparera pallar för vår kunders räkning, vilket många uppskattar, säger Bjørn Skou Andersen, vd på Aven Rabbalshede.

Aven har ett utpräglat och konsekvent fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, korta ledtider och hög leveransprecision. Kunden kan med andra ord räkna med att få rätt leverans i exakt rätt tid.

Närhet till kunden minimerar transporter

Aven kan deklarera Co2-avtrycket på sina Europapallar. På sikt är ambitionen att kunna deklarera Co2-avtrycket på företagets samtliga pallar, oavsett var i världen de befinner sig.

–Våra ISO-certifieringar inom kvalitetsstyrning, miljö och arbetsmiljö ger oss en bra struktur i vårt hållbarhetsarbete. Vi använder dessutom enbart grön energi på våra produktionsanläggningar i Skandinavien. För oss är det viktigt att finnas nära våra kunder, vilket även effektiviserar transporterna. 2022 förvärvade vår ägare DTE två norska företag med fokus på hållbara förpackningslösningar i trä, säger Henrik Andersson.

Next article