Skip to main content
Start » Affärsresor » Res hållbart samtidigt som du maximerar dina möten
Affärsresor och Konferens

Res hållbart samtidigt som du maximerar dina möten

En man med en portfölj i solnedgången.
En man med en portfölj i solnedgången.
avatar

Lotten Fowler

Generaldirektör SBTA

Foto: Saga von Pfaler

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare att förhålla sig till för företagen. Dels på grund av nya regelverk på både EU- och nationell nivå och dels för att kunder och medarbetare förväntar sig ett aktivt hållbarhetsarbete. Det är inte längre ”nice to have”, det har blivit en hygienfaktor.

Trenden är tydlig

Det senaste årets diskussioner kring hållbarhet och framför allt klimatförändringar, som formligen exploderade i flygskam och ”strejker för klimatet” i våras, har förstärkt trenden kring vikten av hållbara resor och möten. Framför allt har flyget fått försvara sig och flygresandet har även minskat under sommaren. Huruvida det beror på den svaga svenska kronan, den fantastiska sommaren 2018 eller det dåliga samvetet är svårt att sia om men faktum är att vi har flugit mindre.

Att ta hänsyn till omvärlden

Hållbarhet handlar om långt mer än miljö, det inkluderar även sociala aspekter och lönsamhet. På engelska kallas det CSR, Corporate Social Responsibility, vilket ger en bredare bild än vårt svenska begrepp hållbarhet. Hållbarhet ska diskuteras i termerna av att företag som inte tjänar pengar inte kan överleva i längden. Att företag som inte tar hänsyn till hur man agerar med omvärlden, det vill säga tar sociala hänsyn, inte heller är hållbara i det långa perspektivet. Det handlar alltså om sådant som schyssta löner, bra anställningsvillkor, att man inte utnyttjar människor eller förstör miljöer där man verkar, att man följer ekonomiska regelverk för företagande och så vidare.

Fråga medarbetarna!

Så hur ska man resonera kring hållbarhet när det gäller affärsresor och möten? Ett kort svar kan vara att Fråga. Seriösa och etablerade aktörer i branschen har tips och förslag på vad man som enskilt företag kan göra. Fråga även medarbetarna! Det blir allt viktigare för arbetsgivare att förstå vad medarbetarna har för förväntningar och kanske rentav krav. Lägg örat mot marken. För de allra flesta företagen är det inte ett alternativ att sluta resa utan vi måste bättre förstå vilka val vi kan göra.

Information är a och o

Engagemanget i företagen ökar, det ser inte minst de som länge jobbat med reserelaterade frågor på jobbet. Nu kommer miljöansvariga, ledning och kollegor och ställer frågor kring företagets resor och hur man tar (eller inte tar) hänsyn till hållbarhetsfrågorna. I det läget gäller det att vara informerad!

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är tillsammans med övriga nordiska affärsreseföreningar partners i GBTA, Global Business Travel Association

Next article