Skip to main content
Start » Affärsresor » Konstant förändring
Affärsresor

Konstant förändring

Lotten Fowler är General Manager för SBTA. Foto: Saga von Pfaler

Vi lever i en tid av konstant förändring. Det går inte längre att prata om att det ”just nu” sker mycket i en viss bransch eller i vår omvärld.

Förändringens vindar blåser numera precis hela tiden och precis överallt. Däremot är förändringen inte alltid lika stor i alla branscher samtidigt. Vi rör oss olika snabbt och vi anpassar oss till utveckligen olika snabbt. Den teknologiska revolutionen, med digital­isering till följd, har tagit förhållandevis lång tid att slå igenom i resebranschen.

Förändringar som påverkar

Nu ser vi genomgripande förändringar som påverkar arbets­roller, arbetsuppgifter och som slår ut aktörer vars bidrag blir inaktuella. Utvecklingen kan närmast jämföras med industrialiseringen, som också fick genomgripande konsekvenser för allt från arbetsrätt, bildande av fackförbund, utveckling och så ­vidare.

”En mer än 50 år ­gammal ­standard har moderniserats för en digital framtid.”

De genomgripande förändringarna sker på flera plan. Flygbolagens möjlighet att paketera sina erbjudanden, sätta priser och sälja ”mer än bara en flygstol” har historiskt sett varit begränsade till vad de ­system man arbetar i kan göra. Nu har en mer än 50 år ­gammal ­standard i hur man ”säljer flyg” ­arbetats om, moderniserats och ­anpassats till en digital framtid.

Globala standards

Många andra branscher med ­globala standards har varit mer snabbfotade, till exempel finansbranschen. Skillnaden beror på att de oftast reglerats av överstatliga organ, vilket inte är fallet med flygbranschen (vars standard helt byggt på samarbete och överenskommelser).

Eftersom den gamla standarden sattes för drygt 50 år sedan är det lätt att tänka att det var enklare då, i en värld med färre aktörer än i dag.

Det är spännande att se hur ­övriga resebranschen sneglar på vad som sker på flygsidan. ­Behovet av merförsäljning är stort hos fler, det är inte bara i flygbranschen som marginalerna är små, utan även ­andra aktörer lever i den ­verkligheten.

Tåg och Hotell är två näringar där digitaliseringen kan bidra till merförsäljning, men här kämpar man med det faktum att det inte finns globala standards (inte ens ­europeiska). Tänk den dagen man kan boka en tågbiljett från ­Östersund till Rom i ett system!

”Resebyråernas roll förändras även den.”

Resebyråernas roll förändras även den. I ­affärsresesammanhang ifrågasätts inte resebyråns roll i ­särskilt stor utsträckning; det finns fortfarande behov av en ­resebyrå som har full koll på resenärer, ­ombokningar, statistik och uppföljning med allt omkring.

När flygbolagen i mindre ­utsträckning behöver resebyrån ­eller den mindre kända GDS:en, ­behöver resebyrån tydligare definiera sitt mervärde.

Foto från fönster i flygplan. Foto: Pexel

Effektivt med ny teknik

Det återstår att se hur Artificiell Intelligence och Botar kan nyttjas fullt ut av resebranschen, men de potentiella användningsområdena är många. Vi har hittills sett prov på chat-botar hos några aktörer och självbokning har vi haft några år.

Branschen är som tidigare nämnt en lågmarginal bransch och ­behöver därför effektivisera med hjälp av ny teknik. Den som blir först med en fungerande ­produkt som upplevs som ­stödjande för ­resenärerna blir vinnare. Det finns gott om ­applikationer och stöd för den privata resenären men så snart du behöver koppla på ett företags interna ­system blir det knepigt.

Spännande utveckling

Smarta betallösningar finns på marknaden. De behöver dock bli ­ytterligare lite smartare för att stötta en global affärsresenär. Det största problemet här är nog vår bokföringslagstiftning, som ju inte skrivits med internet och digitalisering i åtanke. Tänk så skönt den ­dagen då allt är ”touchless” på ­riktigt och kvitton hamnar i rätt format där de ska vara!

”Att branscher och arbetsplatser ­utvecklas är naturligt.”

Att leva i konstant förändring ­måste vi vänja oss vid. Att branscher och arbetsplatser ­utvecklas är naturligt. Däremot tror jag ­verkligen att den förändring som resebranschen står inför nu är ­exceptionell. Det är mer än ”snabb och konstant förändring”, det blir en ”game changer” för näringen!

Next article