Skip to main content
Start » Affärsresor » Nytt säkerhetsläge för affärsresenärer
Affärsresor

Nytt säkerhetsläge för affärsresenärer

Mattias Nygren.
Mattias Nygren.
Mattias Nygren.

Arbetslivet blir allt mer globalt och digitaliseringen gör arbetsplatsen mobil. Samtidigt har säkerhetsläget i världen förändrats med ökad kriminalitet, terrordåd och pandemier. Det ställer nya krav på de säkerhetssystem som företag kan erbjuda sina medarbetare.

– Allt fler företagsledningar har blivit medvetna om det ­ansvar de har som arbetsgivare för sina ­medarbetares säkerhet, det som kallas ”Duty of Care”, berättar ­Mattias Nygren, en av ­grundarna till 2Secure, ett av de företag som ­erbjuder säkerhetstjänster för ­affärsresenärer.

”De har alla fem jobbat som poliser i den nationella säkerhetsstyrkan”

Han och hans ­medgrundares bakgrund är talande för vilken kompetens som krävs för att kunna jobba med säkerhetsfrågor i dag. De har alla fem jobbat som poliser i den nationella säkerhetsstyrkan under många år, och även jobbat i globala säkerhetsprojekt.

– Ska man kunna hjälpa företag att bygga upp säkerheten ­måste man förstå allvaret i allt som ­händer ute i världen och veta vilka ­verktyg som står till buds, menar Mattias Nygren.

Kompletta säkerhetssystem

Att det nu går att bygga upp ­kompletta säkerhetssystem för ­resenärer beror till stor del på all den nya teknik som utvecklats, mycket baserat på digitaliseringen.

”Den kan i realtid informera resenärer om ­aktuella händelser”

– Basen i vår tjänst exempelvis är en app som bygger på plattformen Global Warning System (GWS), som är en svensk innovation. Den kan i realtid informera resenärer om ­aktuella händelser som ­exempelvis ett terrordåd på en viss ort, en ­tsunamivarning eller liknande.

Travel tracking

GWS-tjänsten, som är del av det som kallas ”travel tracking”, samlar in data från en stor mängd trovärdiga informationstjänster globalt. Sedan analyserar och bedömer de all data och varnar omedelbart vid behov både de som befinner sig i närheten av händelsen och deras arbetsgivare.

Travel tracking är en av tre byggstenar i ett modernt säkerhetssystem för resenärer, och den innebär både att varningar kan skickas ut till resenären och att resenären kan ­spåras i realtid via sin telefon. De andra två är incidentstöd ­under resan och ­relevanta försäkringslösningar.

Kompletta säkerhetssystem

– Som incidentstöd har vi bland annat ett Security Operation Center, där vi dygnet runt hjälper till att hantera både mer och mindre allvarliga incidenter som resenärer kan ha drabbats av på olika håll i världen, frågor som kan vara ­svåra för en HR-avdelning hemma i ­Sverige att veta hur de ska lösa, ­berättar Mattias Nygren.

”Medarbetaren har även ett eget ansvar”

Mattias Nygren tycker det är viktigt att ­arbetsgivare blir mer ­medvetna om vilket ansvar de har för ­medarbetarnas ­säkerhet och att de funderar igenom om de lever upp till det ansvaret. Medarbetaren har även ett eget ansvar att skaffa sig kunskaper kring säkerhets­frågor och resmål.

– Inför en resa behöver båda göra en genomgående riskanalys av resmålet där man tittar på saker som kriminalitet, korruption, ­hälsoläget och även skapar sig en kulturförståelse så man vet hur man väljer tryggt boende, bra transportsätt etcetera, fortsätter Mattias Nygren.

Viktigt med bra rutiner

Ett bra första steg för en arbets­givare med ambitionen att bygga upp ett säkerhetssystem är att, ­efter en ­genomgående riskanalys, ­utarbeta tydliga styrande ­dokument, som en säkerhetspolicy.

”Lagstiftningarna blir allt tuffare.”

– Ännu viktigare är nästan att se till att dessa dokument omsätts i verkligheten, att de får rätt rutiner på plats så att alla gör som de borde redan från början. För det krävs kunskaper, så att utbilda personalen är också viktigt för att bygga upp ett säkerhetstänk i organisationen. En ytterligare faktor som driver på utvecklingen mot mer genom­arbetade säkerhetssystem är att ­lagstiftningarna blir allt tuffare.

– I Storbritannien har de sin ”Man slaughter act” som kräver att en ­arbetsgivare inom 60 ­minuter ska ha lokaliserat medarbetare i närheten av exempelvis ett attentat och även ha påbörjat hjälpinsatser. I Sverige finns ännu inte lika ­tuffa lagar kring detta, men Mattias ­Nygren är övertygad om att de är på väg.

Next article