Skip to main content
Start » Affärsresor » Kan vi flyga efter Brexit?
Affärsresor

Kan vi flyga efter Brexit?

Foto: Unsplash

Affärsresenärernas vardag hotas av ett annalkande ”no deal” Brexit. I skrivande stund pågår ett sorts ställningskrig mellan EU och Storbritannien och oron är stor för kaos.

Flyget är per definition internationellt och i mycket hög grad beroende av en överenskommelse.

Brexit kommer att påverka Europa på många sätt, vilket blir tydligare för var dag vi närmar oss den 29 mars, då Storbritannien helt lämnar EU. Britternas önskan om att slippa EU:s regelverk och stoppa invandringen kommer få konsekvenser på fler områden än så och i takt med att tiden gått har komplexiteten blivit allt tydligare.

Britterna har mycket att stå i

Ett område det pratats för lite och för sent om och som kommer få konsekvenser för affärs- och turistresandet är vad som händer kring ”Aviation”, dvs de avtal som reglerar flyget. För resenärerna förändras turtäthet, utbud, pris, säkerhetsarbetet och smidigheten att resa till och från Storbritannien.

Britterna behöver ersätta de avtal som finns mellan EU och övriga länder, vilket rör sig om runt 65 internationella transportavtal. Det hela kompliceras av att medlemsavtalet i EU förhindrar Storbritannien från att träffa nya avtal före mars 2019. Partnerna har uttryckt att man för att undvika alltför mycket kaos tills vidare kommer låta trafiken fortgå som tidigare trots en eventuellt hård Brexit.

Säkerheten påverkas efter Brexit

Även flygsäkerhetsarbetet, vilket idag regleras av European Agency for Aviation Safety (EASA) påverkas. EASA har hand om många av de tillstånds- och tillsynsuppgifter som tidigare utfördes av de europeiska ländernas egna flygsäkerhetsmyndigheter. Med Brexit är det oklart hur det blir. Avtal och kontroller måste på plats för att säkra att Storbritannien fortsatt möter den standard som krävs för att flyga i Europa.

Reseindustrin började uppvakta EU och politikerna rätt sent. Många hoppades på att parterna skulle komma fram till en lösning. Riskerna med en ”no deal Brexit” för flyget är alarmerande; Det kan komma att leda till svårigheter för brittiska flygbolag att verka inom EU och resten av världen. Försämrade valmöjligheter för resenärerna och ökad risk/bristande säkerhet.

Next article