Skip to main content
Start » Affärsresor » Framtiden för affärsresor
Affärsresor

Framtiden för affärsresor

Anna-Carin Krantz.
Anna-Carin Krantz.
Anna-Carin Krantz.

Genetik, artificiell intelligens och robotteknik – framtiden för affärsresor. Den fjärde industriella revolutionen förändrar affärsresor i grunden.

Även om affärsresor fortsätter att öka globalt finns det i Norden starka incitament hos företagen att minska sitt affärsresande. Det är framförallt krav på minskade kostnader, hållbarhetsfrågor och ett mer osäkert omvärlds­klimat som påverkar.

Många företag försöker ­använda sig av striktare resepolicies och styrning via bokningsverktyg för att ändra affärsresenärernas ­resemönster.

– Drivkraften att ha ett mer sparsamt resande har också med medarbetares hälsa att göra. Tiden då man reste för resandets skull och det ansågs glamoröst är sedan länge förbi. Nu handlar det ­snarare om att effektivisera resandet ­vilket kan skapa en stressig vardag för den frekventa affärsresenären, säger Anna-Carin Krantz, försäljningsansvarig Företag på ­Amadeus.

Smidigare affärsresor

Möjliggörare för ett ändrat resemönster och ett stöd för affärs­resenären är just mångt och mycket teknik, där behovet av en enklare vardag driver på de tekniska lösningarna. Utifrån företagens perspektiv handlar det om en större kontroll över kostnader och företagets resande medarbetare, men också förenklad reseadministration.

”Digitaliseringen gör det möjligt att effektivisera och automatisera de interna processerna”

– Digitaliseringen gör det möjligt att effektivisera och automatisera de interna processerna, vilket ­också varit fokus för många. Nu är vi på väg in i nästa fas; den ­fjärde industriella revolutionen som även påverkar resebranschen.  ­Utvecklingen inom automatiserade och digitala processer som använder genetik, artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi och bioteknologi är övergripande. Detta involverar alla aktörer och all information genom hela reseprocessen, berättar Anna-Carin Krantz.

På privatsidan ser vi Google ­Assistant, Alexa och liknande, ­virtuella och personliga assistenter som även kommer inom affärsresor, där resenären kan få personlig guidning samt service under hela resan, bland annat genom meddelanden och röststyrning, men även genom andra funktioner.

– Inom företagsresandet ser vi på kort sikt ett fortsatt ökat användande av våra smarta mobiler som fylls på med smarta tillämpningar med hjälp av Artificiell Intelligens (AI), säger Anna-Carin Krantz.

Optimerar tiden

Beacons och geofencing gör att ­anpassad information och erbjudanden hamnar direkt i mobilen, utan att man behöver söka efter det själv. Travel Management kan ha lagt in informationen i förväg medan resenären får den först när den behövs, det vill säga när man är på en given plats.

– Ytterligare ett sätt att optimera den resandes tid är så kallade chatbots, chattande robotar, som finns tillgängliga dygnet runt för att ­svara på den resandes frågor.

Istället för kundtjänst med långa väntetider och begränsade öppet­tider blir en chatbot istället en ­integrerad del av reseplaneringen i realtid, berättar Anna-Carin Krantz.

”Flygbranschen jobbar nu aktivt med att ta fram nya ramverk och standarder”

Kontinuerligt distribuerade informationskedjor, blockchains, kommer att vara avgörande för framtidens sömlöst optimerade affärsresor. Utvecklingen är dock inte problemfri och flygbranschen jobbar nu aktivt med att ta fram nya ramverk och standarder för ­information samt informationsspridning. Säkerhetsaspekten och integritetsfrågor blir allt viktigare, inte minst med kommande GDPR.

Det är bara början

– Vi har bara sett början på ­förändringarna och möjligheterna är fantastiska för resebranschen. För företag gäller det att hänga med i det rasande utvecklings­tempo som råder, för att fortsatt kunna vara relevanta och dra full nytta av ­potentialen att förenkla samt ­optimera resandet för medarbetare. Det är en fråga om attraktionskraft som arbetsgivare, men också en ­fråga om att ta ett hållbarhets­ansvar, avslutar ­Anna-­Carin Krantz. 

Next article