Skip to main content
Start » Affärsresor » Framgångsrik mötesstrategi är ingen bluff
Affärsresor

Framgångsrik mötesstrategi är ingen bluff

Användning av digitala kommunikationskanaler ökar ständigt till nya höjder, ändå har vi aldrig fokuserat mer på vikten av fysiska möten och events.

Organisationer och företag som navigerar i den moderna affärsdynamiken sliter hårt för att reducera sina mötesrelaterade kostnader utan att förlora ögonkontakt med potentiella och befintliga kunder, partners, och medarbetare.

Hur får en affärsledare bevis på önskad nytta av ett möte med sin målgrupp på en noga utvald, inspirerande plats, IRL? Till synes enkel fråga, men relativt få har det rätta svaret.

Mätbara mål

En affärsdriven mötesstrategi som en oerhört viktig komponent av marknadsplanen, vilar på en tydlig definition av mötens syfte och mål. Den kan beskrivas på olika sätt, men endast de mätbara målen, såsom bevis på ökad försäljning eller en tydlig positiv beteendeförändring på marknaden, är ett faktiskt bevis på mötesägarens bra eller dåliga ledarskap.

Företag och organisationer som enligt egna ord mäter resultat av sina möten och events saknar ofta ett rapporteringsverktyg som påvisar sambandet mellan deras möten och affärsmål. De nöjer de sig istället med en utvärdering av deltagarnas personliga upplevelse av mötesmiljön, ämnet, talaren, samt huruvida maten hade fallit dem på läppen. Svaren graderas på en egenvald skala, och slutbetyget identifieras med framgången.

Låt oss vara ärliga, endast de organisationer som kan bevisa sambandet mellan sina mötes- och konferensaktiviteter och sina övergripande affärsmål, genom en tydlig strategi och ROI analys, har förstått och bemästrat den enorma kraften som uppstår under möten mellan människor.

Kontroll över mötesdata

Hur redovisar vi affärsnyttan av vår mötesstrategi på ett trovärdigt sätt? De företag och organisationer som har investerat i en integrerad teknologiplattform lyckas effektivt bearbeta den stora mängden av mötesdata och med precision beräkna deras totala värde. Finanssystem levererar in information om samtliga kostnader: hotell, logistik, produktion, resor, reklam, konsulttjänster, frakt.

De digitala eventverktyg samlar före, under och efter eventet värdefull information om deltagarna/kunder genom registrering, utvärdering och prospekt/order mottagning, och gör den tillgänglig även i CRM-plattformen. Affärer och intäkter som har dokumenterat samband med mötet skapar bra förutsättningar för en detaljerad ROI analys. Framgången som står på sådant fast fundament förvandlas därmed från en spekulation till ett faktum.

Next article