Skip to main content
Start » News » Få koll på omvärld, marknad och kunder med hjälp av AI
Sponsrad

Artificiell intelligens har tagit stora kliv framåt det senaste året. Många verksamheter har börjat använda språkmodeller i stor omfattning. Men för att verkligen utnyttja kraften i AI behöver man arbeta flödesinriktat med sin kunskapsproduktion, menar Mats Lindgren. Något som kan vara svårt med standardverktyg.

Mats Lindgren
Medgrundare & VD Dcipher Analytics

Det kan exempelvis vara en automatiserad process där en AI-modell kontinuerligt läser vad som skrivs i nyhets- eller sociala medier varje dag om ett visst ämne och summerar upp det viktigaste, säger Mats Lindgren, medgrundare och VD för Dcipher Analytics.

Mats har jobbat med AI och textanalys sedan slutet av 00-talet, främst som ett stöd i omvärldsbevakning och research. Allt långt före verktyg som Chat GPT rullade ut på marknaden. Även om många av de senaste verktygen kan analysera och även hämta aktuell information från enstaka källor, finns det begränsningar, menar Mats.

– Standardlösningar som ChatGPT har dels svårt att hantera stora datamängder och arbeta kontinuerligt, dels begräsningar när det gäller referenser. Det gör att man inte kan kontrollera om informationen är korrekt eller relevant, säger han.

Utan AI-stöd missar man mycket

En stor fördel med AI-baserade lösningar är att maskiner kan hantera enorma mängder information – utan att tröttna. Att bevaka ett stort antal områden för en verksamhet är krävande, speciellt om bevakningen sker internationellt. Man kanske bevakar internationell media, vetenskapliga studier, patent, pressmeddelanden och sociala medier. Allt för att snabbt kunna agera på sådant som påverkar deras strategi.

– Men det blir otroligt mycket information, och det är nästan omöjligt att gå igenom manuellt.

Det gör att de flesta inte har den bevakning det skulle kunna ha, eller nyttjar den information de har tillgång till internt, som till exempel kundsamtal eller kunskap som finns lagrad i olika dokument. Här kan en AI gå igenom och klassificera och göra den åtkomlig.

– Det blir också en källa till innovation och idéer. En kunskapskälla som kan göra verksamheten bättre. Men det är ofta överväldigande mängder, så ingen orkar kvalificera det, därför måste man ta hjälp av AI.


Översikt av 6000 internationella nyhetsartiklar om COP28 i Dubai, december 2023 i Dcipher Analytics verktyg. Varje cirkel representerar ett område, med rubrik, sammanfattning och referenser.

Rätt verktyg skapar bra förutsättningar

Dcipher Analytics har tagit fram vad de kallar en Research Booster Toolkit, en komplett verktygslåda för all typ av research och automatisering av insikts- och kunskapsprocesser. 

Med verktygen kan man borra sig ner i specifika frågor, skapa chatbottar, automatiskt summera information och producera hela rapporter, men också snabbt få överblick av innehållet i rapporter, tusentals artiklar eller tiotusentals kundsamtal.

– Det gör att man kan hitta ”unknown unknowns”. Det där man inte visste om, men det som är helt avgörande för företagets framtid, säger Mats Lindgren.

OM DCIPHER ANALYTICS
Dcipher är en unik AI-driven textanalys- och generativ AI-plattform, byggt på erfarenheter från mer än 300 analysprojekt. Bland kunderna finns bland annat myndigheter och några av världens största mode-, industri- och konsultföretag.

Next article