Skip to main content
Start » News » Välkommen in i AI-eran
AI & Molnet

Välkommen in i AI-eran

Det senaste året har AI blivit både tillgängligt och förståbart för gemene man. Det var i november förra året när OpenAI kom ut med ChatGPT, en typ av AI som kunde förstå och generera mänsklig text, som den stora accelerationen slog till. 

Under det senaste året har vi fått se nya och spännande användningsområden för generativ AI och det är nu många som vågat prova både privat och i arbetet. Nu står många företagsledare och försöker navigera hur man ska förhålla sig till AI-frågan och hur detta kommer att förändra sättet vi arbetar på.

Nina Rapp
Affärsområdeschef Modern Work, Microsoft

Mängden lösningar som finns på marknaden går knappt att räkna idag och Microsofts svar heter Copilot. Det finns olika Copilots som arbetar med olika typer av data. Det finns till exempel en Copilot som följer med dig i dina produktivitetsverktyg som Word, Excel, Powerpoint, etc men det finns även andra Copilots som hjälper dig att skriva kod i Github, eller Copilots som hjälper dig att möta dina kunder bättre via era verksamhetssystem. 

Det alla dessa lösningar har gemensamt är att kraften kommer från molnet och möter individen i de systemen hen redan arbetar i.

AI på arbetsplatserna 

Mitt fokus är arbetsplatsernas utveckling. Där har molntjänster varit den stora möjliggöraren för att anställda ska kunna samarbeta enkelt och smidigt oavsett plats i många års tid nu. På senare år har fokus dock legat mycket på lösningar som hjälper organisationer att bygga starkare team och kultur på arbetsplatsen, men idag dominerar AI dialogerna av naturliga skäl.

Hur kommer AI påverka de stora frågorna vi arbetar med på arbetsplatserna? Jo, vi kan se i våra rapporter att 57% av anställda i Sverige säger att de kämpar med att ha tillräckligt med tid och energi för att få sitt arbete gjort och dessa arbetare är nästan tre gånger mer benägna att säga att de kämpar med innovativt och strategiskt tänkande. Samtidigt uppger 54% av svenska ledare att de är oroliga över bristen på innovation. Genom att arbeta med generativ AI kan vi avlasta våra anställda och möjliggöra för dem att fokusera på det som är viktigt, men vi kan även skapa mer meningsfullt arbete och medarbetarengagemang. 

Viktigt att förbereda sig

Genomgående i våra rapporter kan vi se att det finns mycket optimism och intresse att nyttja AI mer i det vardagliga arbetet och nyfikenheten är stor. Det finns dock viktiga frågor att tänka på så som utbildning av anställda i hur man ska prata med dessa nya typer av verktyg och lära sig ”prompta”, eller att säkerställa att man har informationshanteringspolicys på plats när alla anställda blir så kallade super users. 

Exempel på mervärden med molntjänster och AI är många och det är en otroligt spännande tid vi lever i just nu. Min uppmaning till er som läser det här är att komma igång att testa, låt er inspireras av möjligheterna och hitta er väg till molnet tillsammans med någon av de många kapabla partners ni kommer se på kommande sidor. Utvecklingstakten kommer aldrig att gå så långsamt som den gör idag, den kommer bara att gå fortare så häng på tåget nu när ni har chansen.

Next article