Skip to main content
Start » News » En myndighets väg mot framtiden
Sponsrad

Swedac är nybliven medlem i AI Sweden – ett nationellt center bildat för att påskynda användningen av AI till gagn för vårt samhälle. För närvarande har man 120 partner från såväl privat och offentlig sektor som akademi.

Att bryta ny mark kan vara lättare om man slår följe längs vägen och hjälps åt. Det är tanken bakom den nationella sammanslutningen AI Sweden.

Håkan Pettersson
Avdelningschef, Swedac
Karolina Wikmyr
HR-chef, Swedac

– Deras devis är att var och en av aktörerna själva är för små för att göra allt men tillsammans kan vi alla accelerera vår utveckling, säger Karolina Wikmyr, Swedacs HR-chef, som ihop med Håkan Pettersson, avdelningschef, leder myndighetens arbete med utvecklingen av digitalisering och AI.

Samtidigt vill man på Swedac ta vara på den mindre organisationens fördelar genom korta beslutsvägar och överblickbarhet och ser att det är nödvändigt att vara med redan från början.

– Vi har det senaste året ökat vår medvetenhet och kunskap och förstår bättre möjligheterna med användandet av AI. Vi ser också ett behov av att samverka, både när det gäller den generella ökningen av vår kompetens och för att hitta konkreta projekt och områden där vi kan lära av varandra, säger Håkan Pettersson.

AI-PROJEKT I FOKUS FRAMÅT

 • Digital märkning
  Erbjuda ackrediterade organ spårbara, digitalt läsbara omfattningar. Detta innebär att det ackrediterade organet också i sin tur kan erbjuda sina kunder digital märkning som är spårbara tillbaka till Swedac.
 • Dataanalys
  Utveckling med hjälp AI verktyg i dataanalysen som ökar värdet av de tjänster som Swedac producerar.
 • Nya tillsynsmetoder
  Använda ny teknik för att utveckla och effektivisera tillsynsuppdragen. AI ger nya möjligheter till planering, bearbetning och analys i tillsynsprocessen.
 • IOT (Internet of Things)
  Fler produkter och tjänster är uppkopplade och smarta. Hur kan detta kan nyttjas för att effektivisera och förenkla arbetet och regelverken inom reglerad mätteknik?

SWEDAC I KORTHET
Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan, samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll. Myndigheten sorterar under utrikesdepartementet.
Läs mer: www.swedac.se

Next article