Skip to main content
Start » News » Vi befinner oss i AI-eran
AI & Molnet

Vi befinner oss i AI-eran

Vi är just nu i en väldigt spännande tid: AI-eran. Vi har befunnit oss här i ett drygt års tid nu och ordet AI är något som hörs både över middagsbord och i de flesta konferensrum idag, efter Chat GPTs stora framgång att göra AI förståbart för gemene man. Men vart är vi just nu? Och hur kan företag och individer navigera denna nya era?

Enligt Microsofts nya Work Trend Index rapport som släpptes i maj såg vi att idag använder 63% av tjänstemän i Sverige generativ AI i sitt arbete. Generativ AI är redan väldigt utbrett, vilket följer den tidigare trenden att får något genomslag hos konsumenter, så kommer det att påverka våra arbetsplatser, antingen genom en väletablerad plan – eller utanför företagens kontroll. Idag ser vi även att av de anställda i Sverige som använder generativ AI i arbetet, så tar 86% av dem med sig egna AI verktyg till arbetet – något som kopplas till bristen av AI-lösningar erbjudna av företagen.

Nina Rapp
Affärsområdeschef för Modern Work Microsoft

Att komma igång med generativ AI

Trots att 69% av svenska ledare anser att deras företag behöver arbeta med AI för att förbli konkurrenskraftiga, så flaggar 61% att de är oroliga att organisationens ledning saknar en plan och vision kring hur de ska implementera AI inom organisationen. Det kan kännas självklart att behöva agera, men vart börjar man? Om jag ska ge er ett kort recept för framgång baserat på våra lärdomar skulle det vara:

  • Identifiera ett affärsproblem eller område, addera därefter ansvarsfull AI
  • Jobba med AI lösningar som integrerar med era befintliga system
  • Arbeta med flera fronter, både topp-styrt och botten-upp
  • Investera i utbildning på alla nivåer
  • Det finns olika perspektiv på hur man kan komma igång, men det absolut viktigaste är att starta. Det kostar för mycket att inte påbörja resan.

Påverkan på arbetsmarknaden

En annan spännande effekt med generativ AI på svenska arbetsplatser är nya mönster och behov när vi tittar på efterfrågad kompetens. 65% av ledare i Sverige anger att de inte skulle anställa någon utan AI-färdigheter och nästan lika många anger att de hellre skulle anställa en mindre erfaren kandidat med AI-färdigheter än en mer erfaren kandidat utan. Jag väljer att se detta som en spännande möjlighet, även om förändringar alltid kommer med friktion. Framöver är de anställda som lutar sig framåt och vill lära sig att jobba med AI de som kommer vara mest attraktiva att anställa.

Vi är i en viktig och tid just nu, en tid vi alla formar. Jag hoppas att ni i denna era går framåt med nyfikenhet och mod – men även med en stor mängd mänsklighet och förståelse av behovet kring förändringsledning och kommunikation från företagsledare till sina anställda.

Next article