Skip to main content
Start » News » Bolag: Sluta fokusera på AI
Sponsrad

Möjligheterna är oändliga, men bolag är sällan redo att dra nytta av de fördelar som data och AI kan innebära. Lyckligtvis finns det hjälp att få.

Bra data är en kulturfråga. Och en direkt avgörande komponent för att få maximal utväxling på sina AI-ambitioner. Det menar Erik Rehn och Emilio Gustavsson, som är vd respektive operativ chef på Altostruct, ett svenskt expertbolag inom molntjänster, AI och automatisering.

Emilio Gustavsson Operativ chef & Medgrundare, Altostruct
Erik Rehn VD & Medgrundare, Altostruct

– AI är fortfarande nytt, och många förstår helt enkelt inte vilka krav som ställs på strukturen och kvaliteten av data för att applicera AI i praktiken, säger Erik Rehn.

Han konstaterar att strukturering av data är en utmaning som funnits längre än AI, och att det finns mängder av bra verktyg för den som vill få ordning på informationen.

– Det som krävs är en vilja som organisation. Ofta finns mycket data utspridd i organisationen. Man ska vara medveten om att ostrukturerad data kostar otroligt mycket i nästan alla IT projekt. AI har bara satt detta på sin spets.

Emilio Gustavsson slår fast att AI ska vara det sista steget i processen.

– AI är ett slutsteg där bra data är en nödvändighet för att ha ett lyckat AI projekt.

AI är inte första steget

Ett bra första steg mot att implementera AI-lösningar är att sluta fokusera på AI som företeelse, och istället börja med att definiera väldigt noggrant vilket problem som teknologin förväntas lösa.

Utifrån det är det enklare att se vilken information som behöver extraheras, var den finns och hur den ska struktureras. Det kan även handla om att sortera bort onödig information från dokument och fokusera på det som behövs för att lösa problemet.

Arbetet med struktureringen kan skilja sig väldigt mycket från organisation till organisation. Det största misstaget bolag gör är att applicera en för ambitiös datastrategi med en gång. Nyckeln är snarare att göra små konsekventa förbättringar för att nå en hållbar strategi, menar Erik Rehn.

Altostruct jobbar primärt med AWS, eftersom det är en leverantör som erbjuder ett brett spektrum av tjänster för att skapa kompletta lösningar. Allt ifrån AWS Glue som möjliggör datainsamling från olika typer av källor till AWS Bedrock som erbjuder Large Language Models från bland annat Anthropic och Meta.

– Mängden valmöjligheter är det som bäst sammanfattar AWS, säger Emilio Gustavsson. AWS erbjuder även stora och breda möjligheter när det kommer till konfiguration. Här har alla organisationer olika behov, och en viktig faktor är att företag kan implementera komponenterna som behövs för att möta deras behov.

Möjligheter och fallgropar

Altostructs fokus som partner ligger mycket på skalbarhet och säkerhet. Företaget erbjuder även kurser för den som snabbt vill komma igång med ett AI-projekt.

– Det är viktigt för oss att lära ut hur saker fungerar. Man ska veta vad verktygen används till och vilka möjligheter och fallgropar som finns, förklarar Emilio Gustavsson.

OM ALTOSTRUCT
Altostruct arbetar aktivt med att identifiera de största problemen kopplat till datastrategi hos bolag, och håller i dagsläget på med en studie gällande detta. Om du vill läsa mer om detta, besök www.altostruct.se.

Next article