Skip to main content
Start » AI & Molnet » Viktigt vara mer nyfiken än rädd
AI & Molnet

Viktigt vara mer nyfiken än rädd

Ulf Hammarström Generaldirektör, Swedac

De återkommande myndighetsdagarna är ett viktigt verktyg i arbetet med att kompetensutveckla Swedacs medarbetare inom digitalisering och AI, skriver generaldirektör Ulf Hammarström.

Under 2024 ägnar vi åtta halvdagar åt att skapa en djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter för våra verksamheter, inte minst innovation kring verktyget AI. Vi ska värna vår relevans och effektivitet så att vi ute samhället inte uppfattas som omoderna i arbetssätt och metoder. Grundantagandet är att det i vår tid av snabb förändring är viktigt att vara mer nyfiken än rädd. Tilliten till Swedac är vårt främsta kapital och grunden är att myndighetsutövningen – våra beslut i olika former – är sakliga, harmoniserade och rättssäkra. Parallellt med den digitala kompetenshöjningen kommer vi att arbeta vidare med vår förvaltningskultur och även här kan AI-verktyg vara ett stöd. Att kombinera snabbhet med bevarad kvalitet och rättssäkerhet är vår största utmaning framöver.

Next article