Skip to main content
Start » AI & Molnet » Skräddarsydd AI i molnet skapar mervärde
AI & Molnet

Skräddarsydd AI i molnet skapar mervärde

AI-revolutionen pågår redan för fullt, och många företag är förstås intresserade av att utnyttja teknologin på ett eller annat sätt. Och visst finns det stora möjligheter att skapa mervärde i verksamheten med hjälp av AI, men det kan vara något av en utmaning, och kräver ofta skräddarsydda modeller och långsiktig produktutveckling i kärnan av bolagens verksamhet.

De flesta bolag jobbar med AI men för många innebär det ännu att man tar i bruk effektiviseringsverktyg eller gör kortsiktiga så kallade proof of concepts. Finska Silo AI tycker att fokuset snarare borde ligga på att bygga produkt och på skalbarhet. Företaget fungerar i princip som en partner för produktutveckling.

– Vi hjälper våra kunder att bygga AI-drivna produkter. Vi levererar en kombination av open source-basmodeller och en plattform för att köra dem, och jobbar därtill med företags R&D-avdelningar med att integrera AI i deras produkt, förklarar vd:n och grundaren Peter Sarlin.

Silo AI grundades med visionen att skapa ett europeiskt AI-flaggskepp, dels för att säkerställa att europeiska bolag är konkur-renskraftiga, men även för att se till att hålla kvar AI-kompetens i den här delen av världen.Idag har företaget över 300 anställda, varav den största delen är doktorer med lång bakgrund inom AI-teknologi.

Avgörande att äga och kontrollera

Peter Sarlin konstaterar att företag som till exempel Spotify och Netflix löser samma typ av rekommendationsproblem, men att de skapar mervärde med olika produkter och unik data.

– Det är den biten som vi möjliggör. Kunden äger och kontrollerar teknologin, och det är avgörande för att säkerställa att värdeskapande stannar i regionen, och inte bara bygger på modeller från nordamerikanska företag. Och för att kunna äga och kontrollera så måste allt i princip vara baserat på open source-modeller.  

Silo erbjuder en plattform kallad SiloGen. Kunderna kör modeller i produktion utan att behöva investera i infrastruktur och utan att behöva skaffa alla verktyg själva. Utöver flera lösningar för generativ AI, så har Silo även tränat en egen språkmodell kallad Viking, som inkluderar alla nordiska språk.

– Den är bäst i sin klass när det handlar om nordiska språk, och på samma nivå som andra öppna språkmodeller när det handlar om engelska, berättar Peter Sarlin.

Utvecklingen av en språk-modell kallad Europa pågår samtidigt för fullt. Tanken är att den ska bli bäst på alla europeiska språk.

Mer än bara effektivisering

Kunderna är många och ofta stora. Silo AI har bland annat hjälpt Philips att utveckla ett system för automatiserad klassificering och segmentering vid cancerdiagnostik, som bygger på en kombination av maskininlärning och datorseende.

En annan kund är Vaisala, som är världsledande på området väderprognoser.

– De bygger väderinstrument och utvecklar mjukvara. Där har vi varit med och integrerat teknologi som maskininlärning och deep learning för att förbättra prognoserna, säger Peter Sarlin.

Tyska Körber är ytterligare ett exempel, där det inte bara handlar om en individuell effektiviseringsinsats, utan om utvecklingen av en digital produkt som företaget nu erbjuder andra.

– Vi har hjälpt Körber bygga ett system för visuell kontroll avsett för läkemedelsindustrin, förklarar Peter Sarlin.

Även säkerheten skräddarsys

Med hanteringen av stora mängder data väcks förstås också frågan om säkerhet.

– Säkerhet kan beaktas på många sätt. Vi har förstås inget intresse av tillgång till kundernas data. Den bearbetas
oftast i molntjänster. Men vi har även kunder som vill köra ”on prem”, och det är förstås också möjligt. Säkerheten löser vi på det sätt som passar bäst för varje unikt användarnas, säger Peter Sarlin.

Next article