Skip to main content
Start » News » Bygger broar till världsledande AI-aktörer i Silicon Valley!  
AI & Molnet

Bygger broar till världsledande AI-aktörer i Silicon Valley!  

I en värld där Artificiell Intelligence och innovation spelar en allt viktigare roll, har Minna Sandberg, direktör för SwenodeAI, tagit på sig uppgiften att skapa broar mellan Sverige och Silicon Valley inom applicerbar AI.

Ett decennium av relationsbyggande med världsledande AI-aktörer skapar goda förutsättningar

Med en passion för att driva svenska startups och industribolag framåt, har Minna Sandberg, director för SwenodeAI blivit en central figur i ekosystemet och öppnar dörrar för affärsmöjligheter, innovation och investeringar inom AI som grundar sig i ett decennium av relationsbyggande med nyckelaktörer i Silicon Valley.

SwenodeAI har två huvudmålgrupper: svenska startups och svensk industri. För startups erbjuder vi omfattande stöd, nätverk och vägledning för att lyckas attrahera investeringar och affärer med Silicon Valley-bolag.

Minna Sandberg Director, SwenodeAI

Snabbt växande AI-nätverk i Silicon Valley banar vägen för globala framgångar för svensk industri

För svensk industri har SwenodeAI lanserat ett program tillsammans med strategiska partners som kommer koppla utvalda svenska industribolag mot världsledande AI-teknik i Silicon Valley under ett års tid. Detta program syftar till att ge Svenska industribolagen tillgång till ett nätverk med AI-aktörer för att öka kapacitet och förmåga att leda i en snabbt föränderlig värld. 

Målet är att med hjälp av långsiktigt strategiskt nätverksbyggande i Silicon Valley möjliggöra så många samarbeten, investeringar och kritiska affärer som möjligt för svenska AI-startup och industribolag. En stark resurs är det investeringsnätverk som SwenodeAI byggt upp med 40 aktiva investerare i Silicon Valley.

Starkt intresse för svenska AI-startups i Silicon Valley

SwenodeAI lanserades i oktober 2023 redan första halvåret hade startups i programmet fått affärer och investeringar för totalt 44 miljoner kronor. Det som gör Sverige unikt i den stenhårda konkurrensen är den domänkunskap som flera startups har som kommer från nära samarbeten med världsledande industribolag i tidiga skeden.

Sverige har ett oerhört bra rykte i Silicon Valley, intresset av att komma i kontakt med svenska forskare, entreprenörer och industriaktörer är starkt. Minna anser att Sverige ligger efter i AI-utvecklingen idag jämfört med många länder, men att vi har stor potential att på sikt bli en ledande AI-nation. Att bygga broar mot Silicon Valley är en del i den utvecklingen.

– Jag ser fram emot att växa SwenodeAI och bidra till att Sverige blir en ledande AI-nation, sätta Sverige på kartan inom strategiskt viktiga områden och vara en del i att realisera de möjligheter som ny teknik såsom AI kan möjliggöra. Stockholm har en historia av att för ett drygt decennium sedan varit hem till flest Unicorns per capita i världen efter Silicon Valley. Vi vill se Sverige återfå den positionen!

OM SWENODEAI
Lanserades i oktober 2023 och är ett treårigt nationellt initiativ delvis finansierat av Vinnova med hemvist på Automation Region på Mälardalens Universitet.

Kontaktuppgifter: [email protected]

Next article