Skip to main content
Start » News » Vem lagar fordonen om krisen kommer?
Sponsrad

Tänk om bilen inte startar en morgon. Barnen ska till förskolan, du ska till jobbet och i eftermiddag ska veckans mat inhandlas. Kanske ska du hälsa på din gamla mamma, kanske ska du själv till sjukhuset för undersökning.

I januari i år trädde de två EU-lagarna Digital Services Act (DSA) och Data Act (DA) i kraft.

Lars Bergmark
VD, Svenska Fordonsbranschen

Lagarna syftar till att säkra människors och organisationers digitala integritet. Privatpersoner liksom företag ska få större kontroll över den data de genererar. Det inkluderar även fordonsdata.

–Så som lagarna är formulerade riskeras data bli suverän egendom för biltillverkare och märkesverkstäder. Möjligheten för fristående verkstäder att använda fordonsdata för felavhjälpning begränsas. För bilägare riskerar service och reparationer bli dyrare när konkurrensen begränsas och därmed bilägarnas valfrihet, säger Lars Bergmark, vd på Svenska Fordonsbranschen.

Verkstäder slås ut

För samhället innebär det en risk att många av de fristående bilverkstäder som verkar inte minst på landsbygden slås ut. Fristående fordonsverkstäder och bildelsgrossister utgör redan i fredstid en samhällsviktig funktion. Märkesverkstäder finns ofta på större orter och är heller inte tillräckligt många för att möta efterfrågan på reparation och service.

– För många människor är bilen helt nödvändig för att ta sig till jobbet eller till nära och kära som behöver hjälp. Om vi pratar krisberedskap behöver vi säkerställa att människor även i krigstid kan transportera sig. Det krävs inte bara fungerande vägar utan också fungerande bilar, säger Lars Bergmark.

Beredskap och fri konkurrens

Svenska Fordonsbranschen efterfrågar en nationell och samordnad beredskapsplan som säkerställer ett nätverk av verkstäder och reservdelar som tillsammans ser till att Sverige inte stannar. Myndigheter behöver inkludera hela perspektivet när det kommer till krisberedskap inom transportsektorn.

– Våra politiker behöver vidare ta behovet av en fri och konkurrenskraftig marknad på allvar. DSA och DA skapades inte med bilbranschen i åtanke och vi ser att det krävs ett sektorspecifikt tillägg som vi hoppas röstas igenom under året, säger Lars Bergmark.

Det skulle fortsatt säkerställa fristående bilverkstäders tillgång till fordonsdata och människors möjlighet till konkurrenskraftiga tjänster. Och möjlighet till en transportinfrastruktur som står stark även om krisen kommer.

Svenska Fordonsbranschen…

… Är en branschförening för samtliga Sveriges fordonsverkstäder, fordonshandlare, och bildelsgrossister inom både lätta och tunga sidan, men även mer specifika områden som MC-verksamhet och e-handel. 
… Jobbar för den oberoende delen av fordonsbranschen där huvudfrågan är rätten till konkurrens på rättvisa och lika villkor ska vara en självklarhet.
… Är medlem i ett flertal europeiska organisationer, detta för att få del av viktig information som rör förändringar i fordonsbranschen först. Genom dessa medlemskap finns även möjlighet att kunna påverka dessa branschfrågor. Dessutom kan föreningen alltid vägleda och förse medlemmar med korrekt information i frågor som rör exempelvis  SERMI, Data Act, Gruppundantaget.
… Har ca 1800 medlemmar där huvuddelen av medlemmarna är kopplade till ett kedjekoncept.
… Sitter i ARN med 11 st. ledamöter.
… Äger och driver Godkänd Bilverkstad.
… Äger och driver Automässan.
… Jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan.
… Utbildar och rådgör sina medlemmar i juridiska frågor kopplade till fordonsbranschen.

Next article