Skip to main content
Start » Kritisk Infrastruktur » Högeffektiv biokraft producerar energi där det behövs & när det behövs
Sponsrad

Den pågående energiomställningen kräver en massiv utbyggnad av Sveriges elproduktion. När en stor del av utbyggnaden sker med väderberoende energislag ökar behovet av kompletterande reglerbar produktion kraftigt. Högeffektiv biokraft kommer sannolikt att utgöra en allt viktigare pusselbit i framtidens energiproduktion.  

Begränsade väderberoende energislag som vindkraft och solkraft i kombination med bristande överföringskapacitet innebär en stor efterfrågan på en mer flexibel och effektiv produktion av grön el.Svenska Phoenix BioPower, som utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft, är en av de aktörer som kan lösa en del av problemet.

–Vår teknik för högeffektiv biokraft är betydligt mer effektiv än dagens lösningar. Genom en unik teknik, kallad BTC, kan vår framtida anläggning producera nästan dubbelt så mycket el från samma mängd bränsle som traditionell biokraft. I slutändan handlar det om att tillvarata skogens resurser på ett så optimalt sätt som möjligt, säger Henrik Båge, vd på Phoenix BioPower.

Henrik Båge
VD, Phoenix BioPower.

Skalbar, reglerbar och förnybar teknik

Phoenix BioPower planerar att börja bygga sin första anläggning inom två år. Ambitionen är att den ska stå klar inom sex år. Anläggningen kommer att ha en ytamotsvarande drygt två fotbollsplaner. Det innebär därför att den kan placeras nära elkonsumtionen, där behovet är som störst. Denna anläggningsstorlek kan försörja ca 10 000 hushåll med el. BTC-tekniken är skalbar, reglerbar och förnybar. Ytterligare en fördel är att den möjliggör användningen av vätgas som bränsle. Något som ger en flexibilitet vad gäller bränsle nar man behöver starta anläggningen på kort varsel.

– Potentialen att på sikt skala upp vår teknologi är omfattande. Vi räknar med att tekniken, när den är fullt utrullad, har en potential att kunna producera nästan lika mycket el som kärnkraften gör idag. För exempelvis industriföretag med höga energibehov i södra Sverige kan den här typen av anläggning vara en attraktiv investering, avslutar Henrik Båge. 

Next article