Skip to main content
Start » News » Skyddsrum är vår kollektiva livförsäkring
Sponsrad

I slutet av förra året presenterade regeringens utredare Britt Bohlin en utredning om det växande behovet av skyddsrum. Skyddsrum har snabbt blivit en prioriterad fråga.

Att ha ett skydds-rumssystem för hela befolkningen i ett land är ovanligt. Bara Sverige, Schweiz, Finland, Israel och Norge har sådana system. I Sverige kan vi se skyddsrummen som en del av folkhemstanken och de har byggts med statliga pengar. 

Tore Robertsson
Grundare, Skyddsprodukter i Sverige

–Visserligen finns det skyddsrum runt om i världen, men de har ofta väldigt begränsad kapacitet och är framför allt byggda för militären och överheten, berättar Tore Robertsson som grundade Skyddsprodukter i Sverige för över 30 år sedan. Han uppmanar de som kommer beställa skyddsrum och kontroller av sådana, att undersöka ordentligt att de man anlitar är seriösa. För han konstaterar att när behovet av något växer snabbt, brukar många företag som är lycksökare dyka upp. 

Att Tore Robertsson började arbeta med skyddsrum var för att han jobbade med ekonomin på ett företag som tillverkade skyddsrum. Han blev så intresserad att när företaget lade ner, bestämde han sig för att själv starta en verksamhet med att bygga skyddsrum. 

Att det inte har byggts nya skyddsrum i Sverige på över 20 år ser han som dålig planering. När världen i början av 90-talet verkade bli allt fredligare satsade Sverige som bekant allt mindre på försvaret, och lade allt mindre resurser på landets skyddsrum. På orter dit det varit stor inflyttning de senaste åren saknas därför idag skyddsrum. På en del orter där utflyttningen varit stor finns däremot ett överskott. Men skyddsrum är svåra att flytta. Tore Robertsson upplever också att kontrollerna av skyddsrummen inte varit tillräcklig på många år då myndigheter och kommuner inte prioriterat frågan. 

Gammal grundprincip, men nyutvecklade filter

Skyddsrum började byggas under andra världskriget. Sedan långt tillbaka i historien har visserligen murar, vallgravar, fästningar och grottor använts som skydd mot angrepp. Under andra världskriget kom det nya hotet med bombplan från luften. I Sverige satsade vi på att bygga skyddsrum i stor skala från andra världskrigets slut fram till nittiotalet. Det kalla kriget gjorde det tydlig att skyddsrum var viktiga. 

–Minnet av kubakrisen levde också kvar länge. Så nära ett kärnvapenkrig har världen aldrig varit, konstaterar Tore Robertsson.

Principen för vad de flesta skyddsrum ska klara är likartad idag jämfört med andra världskriget. Faller det en konventionell bomb på ett hus ska skyddsrummet vara intakt när huset rasat samman. Förutom att vara intakt behöver skyddsrummet också skydda mot gaser och bakterier. 

–Luftfiltren är det som har utvecklats mest. Filtren som vi tillverkar har 100 gånger högre verkningsgrad jämfört med luftfiltren som finns i operationssalarna på en del sjukhus, konstaterar Tore Robertsson. 

Next article