Start » News » Stärkt säkerhetsskydd i svenskt näringsliv – nyckeln till robustare samhälle
Sponsrad

Säkerhetsskyddet handlar i grund och botten om att skydda verksamheter som har betydelse för Sveriges nationella säkerhet – oavsett verksamhetsform. Främst ska arbetet motverka hot som spioneri, sabotage och terroristbrott.

De senaste åren har säkerhetsskyddsarbetet blivit allt viktigare för Sveriges robusthet. I takt med ökade hot från omvärlden ökar också kravet på både myndigheter och företag. Elias Tapper, specialist inom säkerhet och säkerhetsskydd på Fortify, framhåller vikten av säkerhetsskyddsarbetet i organisationen.

Nu när Sverige blivit medlem i NATO kommer en hel del förändras för många inom totalförsvaret. Det är en omställning som man kan behöva hjälp med. Flera stora infrastrukturprojekt har redan påbörjats, och fler är på väg. Säkerhetsaspekter kring dessa är ofta en utmaning. Säkerhetsarbetet börjar med att man gör en analys. Utifrån den vidtar man sedan åtgärder.

Stor del ligger i det privata näringslivet

Kommuner och regioner, ansvariga för bland annat energi och sjukvård, är exempelvis kritiska för samhällets funktion. Men en stor del av den kritiska strukturen ligger idag hos det privata näringslivet, berättar Elias Tapper.

– Skyddsvärdet har gått från att vara nästan uteslutande statligt till att vara i allt större grad inom den privata sektorn. Därför är det så otroligt viktigt att företag gör sina säkerhetsskyddsanalyser för att se om man har en betydelse för landets säkerhet eller inte.

Elias Tapper
Specialist inom säkerhet och säkerhetsskydd, Fortify Security

En genomgående analys av verksamheten avslöjar potentiella brister, berättar Elias. Allt från IT-säkerhet till personalfrågor. Även faktorer som cybersäkerhet är en stor del av arbetet.

– Först och främst ligger ansvaret på ledningen. Är man minsta tveksam bör man göra analysen. Den ger en bra bild över hur det ser ut idag. Sedan är det ett pågående jobb, för förutsättningar förändras hela tiden, det finns en rad olika saker som kan hända. Samtidigt lyfter han fram vikten av helhetsbilden. Säkerhetsskyddsarbetet måste ha en röd tråd, det måste hänga ihop, menar Elias Tapper.

Högkvalitativt säkerhetsskydd

Fortify Securitys kunder omfattar en bred skara av organisationer, från myndigheter till privata företag, som alla har en gemensam strävan efter att säkerställa sin verksamhets säkerhet och integritet.

– Vårt mål är att fortsätta leverera högkvalitativt säkerhetsskydd för den verksamhet som är säkerhetskänslig och av betydelse för Sverige. Vi är en del av lösningen när det gäller att skapa trygghet och säkerhet för vår nation.

– Det handlar om att sätta strukturen, ledarskapet, och förklara för styrelse och ledning och säkerställa att de förstår vad det här faktiskt innebär. Annars kommer man aldrig att lyckas.

Nästa artikel