Skip to main content
Start » News » Innovativa batterisystem möjliggör en snabbare omställning
Sponsrad

Med innovativa, integrerade batterisystem och smarta finansieringserbjudanden möjliggör svenska Stella Futura en snabbare grön omställning och ökad kundnytta för sina kunder.

Ulrika Tornerefelt
VD & Grundare, Stella Futura

Energilager blir en alltmer kritisk komponent på många nivåer i vårt energisystem. Batterier kan göra stor nytta idag, framför allt bakom mätaren. De kan hjälpa företag och organisationer att snabbare nå en ökad hållbarhet och samtidigt både minska kostnader och skapa nya intäktsströmmar, berättar Ulrika Tornerefelt, vd och grundare på Stella Futura.

Stella Futura erbjuder branschledande batterisystem från europeiska systemleverantörer till kunder inom industri, fastigheter, elnätsbolag och energiproducenter.

Genom sin prenumerationstjänst ”Battery as a Service” abonnerar kunderna på kompletta system och erhåller nyttan från batteriet till sin kärnverksamhet utan att ta den initiala investeringskostnaden.

Integreras direkt i kraftvärmeverk

Ett av Stella Futuras projekt är projektering, installation och driftsättning av ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns. Batterisystemet är det första i Sverige att integreras direkt till ett kraftvärmeverk och kommer att anslutas till Svenska Kraftnäts stödtjänster för att upprätthålla balans i elsystemet samt generera intäkter lokalt. Vidare avhjälper batteriet obalanser i kraftvärmeverkets leverans av el till lokal och regionnät.

– Vi välkomnar innovativa lösningar där goda affärer kombineras med samhällsnytta. Med ett batterisystem på plats blir vi en del av lösningen i den pågående omställningen mot ett mer elektrifierat samhälle, säger Cecilia Norberg, koncernchef Härjeåns Kraft AB.

Service Stacking

Genom sin tjänst Service Stacking, att optimera batteriets olika nyttor över tid, skapar Stella Futura smarta långsiktiga batterilösningar till sina kunder. Stella Futura har också levererat batterier med reservkraft kombinerat med stödtjänster. Dessa minskar risken för kostsamma strömavbrott i känsliga verksamheter.

– Den snabba tekniska utvecklingen av batterier gör att de helt eller delvis kan ersätta dieselgeneratorer, eller stötta ladd-infrastruktur för tyngre fordon, berättar Marcus Skantze, CFO och vice VD på Stella Futura.

Med fokus på högkvalitativa batterisystem skapar Stella Futura en långsiktigt bra affär åt sina kunder. Våra europeiska energisystem presterar på högsta nivå och våra ingenjörer har genomfört några av marknadens mest komplexa projekt.

Marcus Skantze
CFO & Vice VD Stella Futura

– Det är först när man adderar fler nyttor än bara balansintäkter som det blir en långsiktigt hållbar lösning med batterisystem. Den utvecklingen är vi en accelerator i, tack vare vår djupa kunskap och tunga teknikkompetens, avslutar Ulrika Tornerefelt.

OM STELLA FUTURA
Stella Futura är en helhetsleverantör av teknik och finansieringslösningar inom energilagring. Aktiva i Sverige med kunder inom elnätsaktörer, industrier, kommersiella fastigheter och energiproducenter. Stella Futura är marknadsledande bakom mätaren och ägs av grundarna samt investeringsbolaget Profuragruppen AB.

Next article