Skip to main content
Start » News » Den nya molnresan skapar värde men ställer nya krav på organisationen
Sponsrad

Med smarta molnlösningar går det att göra mer med mindre. De kan öka produktiviteten, effektiviteten och skapar förutsättningar för företagets tillväxt. Men den nya molnresan ställer också krav på organisationen. Trycket på kortare leveranstider ökar – färre person måste göra mer, kompetenserna måste upp och man måste jobba smartare.  

Den gamla molnresan handlade om att att dra nytta av molnets skalbarhet, att komma bort ifrån peak-last problematik och dra nytta av pay as you go prismodeller. Den nya molnresan handlar mer om värdeskapande kopplat till affären, säger Mattias Wuori, Senior Vice President, Cloud and Connectivity på Solita. 

Idag ger molnet tillgång till en bred uppsättning toppmoderna teknologier som stödjer applikationsmodernisering och som samtidigt skapar möjligheter för en skalbar digitalisering där kommunikation med miljontals kunder och partners är möjlig, berättar Mattias Wuori. 

– Dels måste man fokusera på var värde skapas så att man prioriterar rätt. Dels kan nya tekniker som low code plattformar vara intressanta så att icke-tekniker också kan utveckla tjänster. 

Den nya molnresan är en förändringsresa, berättar Mattias. Förr migrerade man till molnet för kostnader och förenklingar. Nu handlar det om att producera mer – utan att IT blir en flaskhals.  

Mattias Wuori
Senior Vice President, Cloud and Connectivity, Solita
Foto: Solita

IT kommer fortsatt att ha en central roll men för att kunna skala måste graden av decentralisering öka, och man måste hitta former för effektivare arbetssätt.

– För att göra det så måste man ha en ledning som tror på molnresan, och som har en vision. Man måste vara beredd att jobba med det här över tid, säger Mattias Wuori.  

Den nya molnresan skapar mer med mindre 

Idag handlar det snarare om att realisera affärspotential genom att använda data på ett smartare sätt i företagens verksamhetsprocesser och beslutsfattande. Man behöver formulera hur data skapar värde för organisationen och kunderna.  

– Därefter måste man se över organisationens datahantering, arbetssätt, processer, utbildningsbehov och ledarskap. Det finns stor potential i molnet, menar Mattias Wuori, och lyfter bland annat fram ökad produktivitet och accelererad tillväxt som några av de främsta fördelarna. 

– Vi går emot nu är en demokratiserad leveransmodell där fler medarbetare kan göra mycket mer själva, genom de verktyg som IT-avdelningen tillhandahåller för dem. 

IT central roll – men ökat samarbete 

IT organisationen blir i framtiden en möjliggörare för affärsutveckling understödd av tekniska möjligheter. För att det ska gå vägen måste man jobba med flera aspekter. Vision och mål, data governance, arkitekturstyrning, arbetssätt, utbildning och ledarskap, menar Mattias Wuori.  

– IT kommer fortsatt att ha en central roll men för att kunna skala måste graden av decentralisering öka, och man måste hitta former för effektivare arbetssätt.  

Men att påbörja ett sådant arbete kan vara både resurskrävande och utmanande. Många företag vänder sig därför direkt till experter. 

– Vi hjälper kunder att etablera nya förmågor, välja rätt plattformar och verktyg och att utbilda personalen så de kan göra saker själva. Vi är inte kvar i all evighet – utan vi stannar så länge kunden vill att vi ska vara med och underlätta för dem. 

INFO

Om Solita
Grundat 1996, har över 1700 specialister i flera länder, inklusive Finland, Sverige, Tyskland, Danmark, Belgien och Estland. Erbjuder omfattande molntjänster och hjälper dig att gå från idé till implementerad affärslösning samt etablera nya tekniska förmågor med den bästa tekniken.  

Om Mattias Wuori
25 års erfarenhet inom IT-branschen, leder ett team på 70 personer hos Solita och fungerar som en pålitlig rådgivare för stora bolag. 

Next article