Skip to main content
Start » News » Robust och hållbar energi – i långa partnerskap
Sponsrad

Det nödvändiga klivet från fossila till hållbara energilösningar kräver alltmer av företag och kommuner. Det kräver teknik, kompetens – och kapital. Därtill behöver man kunskap om lagar och regler – och helst också en kristallkula i denna snabbt föränderliga omvärld. Det är här som energibolaget Adven kommer in i bilden.  

Vi tar hand om hela kedjan, med skräddarsydda energisystem och kraftigt reducerade utsläpp som resultat – medan företagen kan fokusera på den egna produktionen, säger Vd Anders Ericsson, på energibolaget Adven.  

Kedjan som Anders Ericsson talar om är konceptet “Energy as a service”®. Adven designar, investerar, bygger, driftar och utvecklar. Med den affärsmodellen har Adven blivit något av en katalysator i industrins övergång från fossilt till förnybart, från konventionellt till cirkulärt.   

Anders Ericsson
VD, Adven
Foto: Adven

Fördelarna är inte bara att vi minskar sopberget, utan också att vi inte använder el eller biobränsle.

Anders Ericsson

– Men vi sitter inte stilla i båten när ett projekt är i hamn. Vi letar ständigt efter nya sätt att ta tillvara och energieffektivisera, påpekar han.  

Kraftigt minskade utsläpp  

Ett exempel på det är Viking Malt, en av världens energieffektivaste maltproducenter. Här har samarbetet med Adven lett till en ovanlig lösning där man producerar kyla och värme samtidigt, i ett integrerat system. Spillvärme står för 65 % av värmebehovet och kornskal använder man som bränsle i energiproduktionen. Även i samarbetena med Arla och Danone har omställningen fått en skjuts framåt. Advens lösningar i mejeriföretagen är beräknade till att minska koldioxidutsläppen med 75-80 procent.   

Adven samarbetar nu inte bara med industrin. Idag har Adven 350 anläggningar i norra Europa som förser kommuner, industrier och fastighetsägare med ånga och värme. Bara i Sverige driver företaget 50 fjärrvärmeanläggningar. Det senaste är flaggskeppet i Säffle, ett ovanligt flexibelt och på så vis robust värmeverk.   

Relativt oberoende  

Värmepannan här kan hantera flera olika sorters förnybara och återvunna energikällor. Säffleborna är på så vis relativt oberoende av omvärldens politik och plötsliga förändringar i bränsleflöden. Idag är det sorterat avfall från trä- och pappersindustrin som används, avfall som inte längre kan återbrukas i kretsloppet utan som annars skulle läggas på deponi.  

–Fördelarna är inte bara att vi minskar sopberget, utan också att vi inte använder el eller biobränsle. De resurserna kan vi här lämna åt dem som verkligen behöver dem. 

För mer information besök:

Om Adven

Energibolaget Adven har idag 600 medarbetare i Sverige, Finland, Baltikum och Nederländerna. Bolaget producerar 6 TWh per år och omsätter 380 miljoner Euro. 

Next article