Start » Digital Workplace » En av vår tids största utmaningar skapar möjligheter för dig
digital säkerhet

En av vår tids största utmaningar skapar möjligheter för dig

Anne-Marie Eklund Löwinder
Anne-Marie Eklund Löwinder
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef. Foto: Kristina Alexanderson

När våra appar, produkter och tjänster kopplar upp sig och pratar med varandra är det en utmaning att skydda information från att läcka. Mängden affärskritisk information växer med 5G, uppkopplade prylar, hantering av stora mängder data och artificiell intelligens vilket har resulterat i att brottsligheten på nätet ökar. Risken att bli upptäckt är minimal och likaså att bli arresterad

Samtidigt har vi medarbetare som saknar incitament att följa säkerhetsrutiner och dålig kännedom om policyer, anvisningar och instruktioner, i den mån det finns några. Vi har även bristande rutiner, stödfunktioner och system, brist på kunskap hos ledningen, dålig uppföljning av förseelser och bristande kontroll av hur mycket medarbetarna vet om IT- och informationssäkerhet. Kompetensbehovet omfattar kunskaper och färdigheter såväl som etik och attityder.

I maj 2018 genomförde Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) en undersökning av cybersäkerhetskompetens hos sina medlemmar. Den visade att behovet av nya medarbetare med sådan kompetens har ökat avsevärt under de senaste åren. Den mest dimensionerande faktorn för företagens tillväxt är tillgången till kompetens.

Sätter vi det i relation till möjligheten att bygga kompetens finns det för få relevanta utbildningar och för få examineras. Ett exempel visar att av 668 sökande antogs blygsamma 90. Antalet examinerade slutade på 10 individer. Andelen kvinnor som avslutar utbildning inom området är lägre än 10 procent. Dessutom är det för få med svenskt medborgarskap bland de examinerade. Kompetensen riskerar alltså att inte stanna i Sverige.

Nyfiken? Få mer tips om hur er digitala kompetens kan utvecklas av Internetstiftelsen.

Behovet av kompetens finns på alla nivåer, från grundläggande baskompetens till teknisk specialistkompetens. Efter mina mer än 30 år inom säkerhetsområdet, varav 20 på Internetstiftelsen, kan jag vittna om att det är ett roligt och mångfacetterat yrke, med stora möjligheter till fördjupning och specialisering. Det är varken svårt eller mystiskt. Bara kul.

Vi som har jobbat ett tag behöver bli bättre på att agera förebilder och sprida information om arbetets innehåll. Vi måste uppmuntra till att delta i fler kurser och övningar för att fler ska få känna på området. Vi måste vara beredda att prata om för- och nackdelar med att arbeta i branschen.

Tillsammans med det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ligger framför oss och att behovet av kompetens på området ökar starkt, blir kompetensbristen inom den digitala sektorn en av vår tids stora utmaningar. Den stora bristen på säkerhetskompetens håller inte bara tillbaka utvecklingen på marknaden, den håller tillbaka digitaliseringen av samhället i stort.

Så, välkommen i gänget! Vi behöver dig.

Nästa artikel