Start » Digital Workplace » 3 tips för digital säkerhet
digital säkerhet

3 tips för digital säkerhet

Kvinna vid dator som kollar över axeln.
Kvinna vid dator som kollar över axeln.
Foto: Unsplash.

Tack vare modern teknik och utvecklad kunskap finns nu bra sätt att skydda sig mot dataintrång. Prioritera följande skydd:

1. Moderna detekteringstjänster som består av två delar. Först och främst den nya, avancerade tekniken som utvecklats för att identifiera främmande element i olika IT-miljöer. Men även kompetensen att kunna göra bedömningar av vad som utgör ett intrång och vad som är ofarliga digitala aktiviteter. Detekteringstekniken kan alla skaffa sig. Idag är det dock brist på specialister med den höga kompetens som krävs för kontinuerlig bedömning av potentiella intrång. Bästa alternativet är att anlita företag med specialistkompetens inom detta, vars personal har djup teknisk kunskap i hur man upptäcker och hanterar dataintrång

2.Använd multi-faktorlösningar för inloggningar där det är möjligt, samt förbättra strategierna för lösenordshantering. Idag är det förvånansvärt lätt att ta sig in i ett företag via internetexponerade tjänster som förlitar sig på lösenord. Det räcker med att en person med en hög behörighet har ett dåligt lösenord för att en angripare ska ges tillträde till hela verksamhetens IT-miljö.

3. Hanteringen av höga behörigheter måste vara mycket genomtänkt. Höga behörigheter skall inte exponeras på vilka system som helst i en IT-miljö då de används av angripare för att förflytta sig mellan systemen, samt ta kontroll över hela IT-miljön under ett angrepp.

Nästa artikel