Skip to main content
Start » Digital säkerhet » Effektiv risk- och krishantering kräver proaktivitet och praktisk träning
Risk Management

Effektiv risk- och krishantering kräver proaktivitet och praktisk träning

Gruppbild på Peak Consult
I samarbete med: PEAK Consult
PEAK consult logga
Foto: Håkan Jansson
Gruppbild på Peak Consult
I samarbete med: PEAK Consult
Foto: Håkan Jansson

Krishantering är ett ständigt relevant område som blivit än mer aktuellt i samband med Coronapandemin. Företag som proaktivt tränar upp sin risk- och krishanteringsförmåga ökar förutsättningarna att kunna hålla verksamheten igång, även när något oförutsett inträffar.

Genom att agera proaktivt och kombinera en teoretisk risk- och krishanteringsplan med praktiska övningar kan företag maximera affärsnyttan, även i samband med kriser, exempelvis ett oväntat dödsfall, omfattande cyberattacker eller att en fastighet brinner ner.

Nyckeln till framgångsrik risk- och krishantering är att organisationen känner sig trygg i hur det oförutsedda ska hanteras, säger Lars-Eric Persson, vd på PEAK Consult

Risk- och krishantering – en del av företagets värdegrund

Företag som gör hemläxan i form av en risk- och krishanteringsplan, bygger bort möjliga risker och genomför praktiska krishanteringsövningar står bättre rustade när det som inte får hända trots allt inträffar. Det innebär i sin tur att kostnadsbortfall och kaos kan minimeras vid incidenter och kriser.

– Verksamheter som analyserar och identifierar sina risker kan vidta åtgärder som gör att riskerna elimineras, minimeras eller bevakas. Det här är ett kontinuerligt förebyggande arbete som bör vara lika självklart som IT-säkerhetsarbetet eller att ha en strategi för företagets fysiska säkerhet, säger Anders Mattson, managementkonsult med inriktning mot krishantering på PEAK Consult.

Praktisk träning ger resultat

Anders betonar vikten av att risk- och krishanteringsplanen inte bara blir en pappersprodukt. Varje person i företagets ledning har sin tydliga roll i samband med en kris. Att samtidigt ägna sig åt krishantering och säkerställa att verksamheten flyter på som vanligt fungerar sällan.

Den som försöker sitta på två stolar riskerar att misslyckas med båda uppgifterna. Ett tränat team bör hantera och minimera de akuta skadorna medan ordinarie ledning fokuserar på att hålla affärsverksamheten igång – inte minst den viktiga uppgiften att snabbt förmedla korrekt information till berörda medarbetare, kunder och samarbetspartners.

– Ett företag som genomfört praktisk krishantering eller träning vid ett par tillfällen känner sig ofta betydligt mer trygga i hur de ska agera när det oförutsedda inträffar.

Det ger en känsla av att organisationen står rustad att hantera i princip vilken kris som helst, säger Anders Mattson.

Läs mer här.

Next article