Skip to main content
Start » Risk Management » Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete gör arbetsgivare attraktiva
Sponsrad

Vi lever allt längre, vilket gör det viktigare att ta hand om vår kropp och värna om vår hälsa på såväl kort som lång sikt. Genom att kontinuerligt arbeta med att minimera arbetsmiljöriskerna kan arbetsgivare spara pengar, bidra till ett gott renommé och samtidigt göra en viktig insats för medarbetarnas lång- och kortsiktiga hälsa.

Arbetsgivare bör betrakta personlig skyddsutrustning, exempelvis andningsmasker, handskar och liknande, som en tillfällig snarare än en permanent lösning på ett arbetsmiljöproblem. Den prioriterade åtgärden bör vara att minimera riskerna i den dagliga arbetsmiljön. Vår vision är ett arbetsliv där arbetsmiljön är så bra att personlig skyddsutrustning inte behövs alls, säger Erik Timén, Sales Manager NORDIC på Sundström Safety, som utvecklar, tillverkar och säljer olika typer av andningsskydd.

Många större företag har personer som arbetar kontinuerligt och dedikerat med arbetsmiljöfrågor, medan många mindre och medelstora företag många gånger saknar någon som löpande ägnar sig åt arbetsmiljöarbete.

Erik Timén Sales Manager Nordic Sundström Safety AB

Erik Timén

Sales Manager Nordic Sundström Safety AB

Foto: Sundström Safety AB

Ett föränderligt område som kräver kontinuerliga insatser

– Arbetsmiljö är en levande fråga och ett föränderligt område, det räcker inte att utbilda sina medarbetare i hur de ska förebygga risker på jobbet och sen sitta still i båten. Företag kan även spara mycket pengar på att bedriva ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. På en arbetsplats där man exempelvis investerar i förbättrad ventilation slipper medarbetarna ofta använda andningsskydd. Det förbättrar deras hälsa och välbefinnande på såväl kort som lång sikt, vilket även arbetsgivaren vinner på, säger Erik Timén.

För små och medelstora företag kan arbetsmiljölagen och det arbetsmiljömässiga ansvaret som arbetsgivare ofta kännas svårt att ta till sig och överblicka. Erik Timén uppmanar dessa företag att dela erfarenheter med andra företag i sin bransch.

– Det handlar i grunden om att verkligen efterleva ambitionen att alla medarbetare ska ha en så pass god långsiktig hälsa att de har många bra år framför sig med god livskvalitet även efter pensionen. Det gäller att agera systematiskt och fokusera på att kontinuerligt analysera de löpande dagliga riskfaktorerna snarare än de riktigt stora riskerna som förekommer mer sällan, säger han.

Betrakta arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv

På dagens arbetsmarknad, där medarbetare är rörligare än någonsin och byter arbetsplats oftare än tidigare, är det viktigt att arbetsgivare har en genuin vilja att gynna sina medarbetares hälsa. Många yngre medarbetare ställer även helt andra krav på exempelvis korrekt skyddsutrustning.

– För mindre och medelstora företag kan en leverantör av skyddsutrustning fungera som ett bollplank och en diskussionspartner kring arbetsmiljöfrågor. Det handlar om att betrakta arbetsmiljön och dess risker utifrån ett helhetsperspektiv snarare än att fokusera på enskilda riskfaktorer, säger Erik Timén.

Next article