Skip to main content
Start » Digital säkerhet » Tveka inte att byta partner för att minimera säkerhetsrisker
Risk Management

Tveka inte att byta partner för att minimera säkerhetsrisker

dator som är halvöppen
I samarbete med: ITS Nordic
Its nordic logga
Foto: Unsplash
dator som är halvöppen
I samarbete med: ITS Nordic
Foto: Unsplash

Idag använder en majoritet av Sveriges bolag Microsoft 365. Många beslutsfattare reflekterar dock inte alltid kring säkerhetsaspekterna i tjänsterna. IT-brottsligheten har ökat markant med förlorad företagsdata, företagsspionage, phising och identitetsstöld som följd.

Hampus Dellenstedt

Hampus Dellenstedt

CTO, ITS Nordic

Foto: Privat

Idag finns otroligt många säkerhetslager i Microsofts tjänster som skapar motståndskraft mot dessa hot, men för att realisera denna säkerhet krävs rätt kompetens hos den IT-partner bolaget valt att samarbeta med.

Det är därför vitalt för bolagets säkerhet att beslutsfattare vågar kravställa säkerhetskompetens som prioriterad fråga vid val av samarbetspartner.

Partnern måste utvärderas och ibland om det krävs ersättas om de framkommer att kompetensen kring säkerhetsfrågor brister.

Läs mer här.

Ett sätt att säkerställa en partners kunskap är att se om IT-partnern innehar Microsoft Guldpartner-status, vilket är ett kvitto på partnerns kvalité och kompetens inom detta område.

Vår uppgift som IT-partner är att hjälpa våra kunder att ligga steget före eventuella angripare så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, säger Hampus Dellenstedt.

– Det handlar dels om att välja rätt tjänster som säkerställer att medarbetarna kan fortsätta arbeta säkert och effektivt, oavsett var de befinner sig. Men minst lika viktigt är att dessa tjänster implementeras på ett korrekt sätt samt att underhålla plattformen kontinuerligt.

Utvecklingen går enormt snabbt i IT-branschen och det är inte säkert att det som var bra ur säkerhetssynpunkt igår är det bästa sättet att skydda sig från intrång på i framtiden, fortsätter Hampus.

Han rekommenderar därför företag att utvärdera sin IT-leverantörs kunskap i dessa frågor och att inte vara rädd för att byta partner för att få ut maximalt av sin investering och minimera risken för säkerhetsincidenter, till någon som exempelvis ITS Nordic.

Läs mer här.

Next article