Skip to main content
Start » Digital säkerhet » Informationssäkerhet – ett fortsatt hett och eftertraktat utbildningsområde
Risk Management

Informationssäkerhet – ett fortsatt hett och eftertraktat utbildningsområde

Hand som skriver
I samarbete med: Företagsuniversitetet
Företagsuniversitetet logga
Hand som skriver
I samarbete med: Företagsuniversitetet

Företags efterfrågan på informationssäkerhetskompetens har ökat på senare år, inte minst i samband med ökat antal IT-attacker och intrång, att GDPR trädde i kraft 2018 och en ny säkerhetsskyddslag introducerades 2019. Allt fler organisationer upptäcker fördelarna med att kontinuerligt utbilda sina medarbetare i informationssäkerhet som ett led i att skydda verksamhetskritisk och skyddsvärd information. 

Lotta Eriksson

Lotta Eriksson

Ansvarig för säkerhetsutbildningar, Företagsuniversitetet

Foto: Liza Simonsson

Den ökade efterfrågan på informations-säkerhetsutbildningar är en långsiktig trend som förmodligen kommer att bestå även de kommande åren, säger Lotta Eriksson, ansvarig för säkerhetsutbildningar på Företagsuniversitetet, som arrangerar såväl öppna samt företagsanpassade utbildningar som längre YH-utbildningar med fokus på informationssäkerhet.

Grunden i ett effektivt informations-säkerhetsarbete är en gedigen riskanalys samt att jobba med livslångt lärande på såväl ledningsnivå som medarbetarnivå.

Utvecklingen går snabbt inom informationssäkerhet, både vad gäller nya lagar och inom cyberbrottslighet. Det finns därmed många anledningar att hålla sig uppdaterad och att genomgå kontinuerliga utbildningar.

Läs mer här.

Alla medarbetare behöver grundläggande kompetens

– Det är självklart viktigt att ledningen föregår med gott exempel genom att följa organisationens säkerhetspolicys. Man bör också inse vikten av att alla medarbetare har en grundläggande kompetens kring och förståelse för informationssäkerhetsarbetet. Se även till att utse en informations-säkerhetsansvarig i organisationen med övergripande ansvar för att driva dessa frågor, säger Lotta Eriksson.

Hennes råd till företag som vill stärka sina medarbetares informations-säkerhetskompetens är att välja en erfaren och välrenommerad utbildnings-arrangör som anlitar Sveriges ledande expertis på området.

– I framtiden kommer företag att behöva anställa fler personer med specialistkompetens inom informationssäkerhet som kan inkludera informationssäkerhetsperspektivet i hela verksamheten.

Vi ser exempelvis en mycket hög efterfrågan på vår utbildning till diplomerad säkerhetsskyddschef, säger Lotta Eriksson.

Läs mer här.

Next article