Skip to main content
Start » Digital säkerhet » Allt högre krav på medarbetares säkerhet
Risk Management

Allt högre krav på medarbetares säkerhet

I samarbete med: Safeture
Safeture logga
Foto: Unsplash
I samarbete med: Safeture
Foto: Unsplash

Sedan Coronapandemin inleddes och det mobila och hembaserade kontoret blev norm har företag ställts inför nya utmaningar vad gäller medarbetarnas säkerhet. När samtliga medarbetare var samlade på kontoret var säkerhetsarbetet relativt okomplicerat, men när de är utspridda krävs helt andra verktyg och ett annat helhetsperspektiv för att kunna trygga samtliga medarbetares säkerhet.

Magnus Hultman

Magnus Hultman

vd, Safeture

Foto: Freddy Billqvist

Kommunikation, positionering och information är de tre fundamenten för en effektiv riskhantering i samband med oförutsedda händelser.

Om exempelvis en brand inträffat är det helt avgörande att snabbt kunna identifiera var de befinner sig och var de har befunnit sig.

I nästa steg gäller det att på kort tid nå ut med korrekt information till samtliga berörda medarbetare, säger Magnus Hultman, vd på Safeture, som utvecklat en öppen molnbaserad SaaS-plattform som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sina medarbetare, när det oväntade inträffar. Safeture har funnits i mer än tio år och har idag fler än 3500 kunder och organisationer som kunder över hela världen, däribland Siemens och Chubb.

Tidigare har tonvikten i säkerhetsdebatten i mångt och mycket legat på IT-säkerhet och fysisk säkerhet. Magnus Hultman är övertygad om att medarbetarnas säkerhet kommer att hamna betydligt mer i fokus framöver. Den framtidsspaningen överensstämmer väl med analysföretaget Gartners trendspaning inför 2021.

Enligt Gartner har anställda gått från att motsvara drygt 20 procent till drygt 70 procent av ett företags balansräkning.

Medarbetarna är och förblir därmed företagens absolut viktigaste tillgång. Utifrån det perspektivet är det naturligt att medarbetarnas säkerhet utvecklas till en allt mer strategisk fråga.

Läs mer här.

Alla verksamheter behöver riktlinjer för medarbetarsäkerhet

Den andra starka trenden i Gartners framtidsspaning är location independence, alltså att det inte längre är lika avgörande var medarbetarna befinner sig rent fysiskt för att de ska kunna göra sitt arbete. Den hemarbetstrend som växt fram under Coronapandemin är en utveckling som med stor sannolikhet är här för att stanna.

– Gartner förutspår också att ständiga förändringar i ännu högre utsträckning kommer att prägla företagens framtida agenda. Det kräver att de kontinuerligt ser över sin motståndskraft i form av fysisk säkerhet, IT-säkerhet och självklart även medarbetarnas säkerhet.

Många verksamheter saknar i dagsläget en strategi för medarbetarsäkerhet, men så småningom kommer det att utvecklas till ett juridiskt krav, säger Magnus Hultman.

Hög beredskap för oförutsedda händelser

Ytterligare en trend är att de externa kontaktpunkterna kontinuerligt ökar på företag. Idag är det inte bara personer i ledande positioner som har många externa kontakter, det gäller även andra typer av medarbetare. Det innebär i sin tur att man beredskapen för oförutsedda händelser behöver förbättras.

I februari 2020 lanserade Safeture världens fösta Corona Exposure Tracker, ett verktyg som spårar var medarbetare befinner sig, var de har varit och var de är på väg. Arbetsgivare kan använda verktyget för att förutse om ett Coronautbrott är på gång och därigenom direkt vidta nödvändiga åtgärder som begränsar smittspridningen.

– Samhällskriser medför ofta ny lagstiftning, det såg vi inte minst efter finanskrisen och efter Facebookskandalen, då GDPR kom. I efterdyningarna av Coronakrisen kommer förmodligen legala krav på att arbetsgivare effektivt ska kunna positionera och kommunicera med sina medarbetare, både till vardags och i samband med oförutsedda händelser, säger Magnus Hultman.

Om en oförutsedd händelse inträffar så krävs en helhetsbild, annars är risken för felaktiga beslut överhängande och det påverkar den enskilda medarbetaren men också ansvarsutkrävandet av exempelvis säkerhetschefer, travel managers, HR chefer och till syvende och sist vd och styrelse, säger Magnus Hultman.

Läs mer här.

Next article