Start » Struktur » Jämställdhet och meritokrati skapar lönsamhet
Struktur

Jämställdhet och meritokrati skapar lönsamhet

Amanda Lundeteg
Amanda Lundeteg
Amanda Lundeteg, vd på Allbright. Foto: Johan Bergmark

Allbright tar en paus från Allbright-dagen för att istället satsa på branschspecifika utbildningar i jämställdhet och meritokrati. Först ut är fastighetsbranschen!

Allbright har alltid stått på de båda benen optionsbildning och utbildning. I början fick opinionsbildningen ta större plats men i takt med att näringslivet accepterat huvudfrågan har behovet av branschspecifika och djupgående utbildningar ökat. Först ut är fastighetsbranschen där fyra konkurrenter, Castellum, Akademiska hus, MKB och Forsen, valt att samarbeta i en gemensam utbildning. De ska lära av varandra och samtidigt vara en drivande del i förändringen av hela fastighetsbranschen.

Arbetet kommer att dra igång på allvar under hösten.

– Företagen har nu skrivit under Allbright-avtalet och arbetet kommer att dra igång på allvar under hösten. Vi kommer först att fokusera på en gemensam grundläggande syn, nulägesanalys, och därefter skapa både enskilda och gemensamma mål att arbeta mot, som såklart också ska gå att följa upp, säger Amanda Lundeteg vd på Allbright.

Bryt ner den gamla strukturen

Genom att lyfta jämställdhetsarbetet på företagen kan man arbeta bort företagskulturer som motverkar meritokratin. Fördomar och svågerpolitik gör till exempel att män i högre utsträckning är kvinnor väljs till högre poster i företagen. Lär man sig hitta och bryta dessa strukturer ökar chansen att man rekryterar efter merit och på så sätt hittar rätt person till rätt post.

– Några av de mål som företagen i utbildningen skrivit under på är att inom ett år ha en jämställd ledningsgrupp, budgetera för jämställdhetsarbetet och ha kunskapshöjande insatser för de anställda, säger Amanda Lundeteg.

En investering

Det är en investering att arbeta för jämställdhet för ett bolag och på sikt kommer det att generera effektivare arbete med meritokratiska karriärvägar. Blandade bolag är generellt mer lönsamma än andra bolag vilket gör jämställdhetsfrågan till ett viktigt konkurrensmedel. Dessutom är det smart att visa den framtida arbetskraften att man har en medveten strategi för hur kulturen på arbetsplasten ska vara.

Nästa artikel