Start » Struktur » Vad kan vi göra med data?
Struktur

Vad kan vi göra med data?

Foto: Herbert Nathan

Begreppet affärssystem har tillämpats sedan mitten av 1990-talet. Och den allmänna uppfattningen är att det symboliserat stora och heltäckande verksamhetssystem.

Heltäckande verksamhetssystem motsvarande vad SAP, Infor, IFS, Oracle, Jeeves och Microsoft erbjuder. Även om man talat om helintegrerade system har verkligheten ofta varit att leverantören haft en grundapplikation som successivt kompletterats med förvärvade applikationer inom processområden såsom exempelvis CRM, WMS, BI och HR. Detta innebär att fasaden ofta varit relativt enhetlig men att motorn varit delvis fragmenterad.

Traditionellt fokus på funktionelitet

Sedan begreppet affärssystem uppstod har branschen rört sig linjärt framåt genom att utveckling blivit synonymt primärt med fokus på funktionalitet, och resultatet är att samtliga affärssystem med tiden blivit väldigt funktionsrika med stöd för väldigt många fler processer jämfört med vad som kunde erbjudas för 15-20 år sedan. Baksidan av medaljen är att de flesta affärssystem samtidigt blivit väldigt komplexa och konsultkrävande vid såväl implementering som det löpande underhållet.

”Följden av detta är att kunderna halkat efter”

Följden av detta är att kunderna halkat efter i uppgraderingar och successivt hamnat i en unik systemmiljö utan att kunna dra fördel av affärssystemets kontinuerliga utveckling. Därigenom har den utökade funktionaliteten blivit ett hinder och delvis motverkat det grundläggande syftet att ge kunden flexibilitet till att anpassa sin användning i takt med att verksamhetens behov har förändrats. Och vi kan idag se många exempel på kunder som helt enkelt fastnat i sitt affärssystem och känner uppgivenhet inför att våga eller orka genomföra förändringar i sin systemmiljö.

Molnbaserade applikationer

Som ett svar på ovanstående utveckling och frustrationen över tunga och kostsamma system har molnbaserade applikationer gjort entré och håller nu successivt på att förändra förutsättningarna för branschen. Även om flertalet molnbaserade applikationer ännu saknar samma djup och bredd i funktionalitet som de gamla systemen finns det en stor lockelse för kunderna att komma in i en mer välpaketerad applikation som kontinuerligt är aktuell utan att behöva hindras av stora och tunga uppgraderingsprojekt.

Jonas Andersson HerbertNathan
Foto: HerbertNathan

Se nytta med molnbaserade system

En del av värdet med molnbaserade affärssystem är just möjligheten för kunden att alltid ha tillgång till nya funktioner och ny teknik utan att behöva riskera sin övriga infrastruktur. Dock, det största värdet kommer av möjligheten för kunden att följa med in i framtiden. Idag ser vi att landskapet utanför och omkring våra affärssystem snabbt håller på att förändras. För varje dag som går ökar betydelsen av att kunna ha öppna gränssnitt mot omvärlden och dra fördel av all ny information och tjänster som görs tillgänglig i vår omvärld.

”Innovationstakten är högre än någonsin tidigare”

För att kunna behålla sin konkurrenskraft samt utveckla nya affärsmodeller behöver alla organisationer skaffa sig möjligheter till att kunna utnyttja de digitala tjänster som nu växer fram som svampar ur jorden. Innovationstakten är högre än någonsin tidigare och varje vecka och dag ser vi prov på nya smarta digitala tjänster och informationsflöden som lanseras. Den gemensamma nämnaren för alla dessa tjänster är att de distribueras över internet och utnyttjar den senast tillgängliga tekniken.

Vi baserar system på fler källor

Den generella utvecklingen inom digitala tjänster leder till att alla organisationer successivt kommer att landa i en infrastruktur där information hämtas och lämnas till/från många fler källor än vad vi någonsin haft tidigare. Det innebär inte per automatik att systemlandskapet blir fragmenterat men det innebär att informationsströmmarna blir mer fragmenterade jämfört med tidigare då mer eller mindre all information lagrades i det gemensamma affärssystemet. I framtiden kommer vi behöva dela information med betydligt många fler datakällor vilket förutsätter att kunden har en modern teknisk arkitektur samt välstrukturerad information (skå kallad master data).

Så billigt och så tillgängligt

När vi blickar framåt ser vi också att AI och Machine learning efter många trevande år till slut håller på att bryta igenom barriären. Tekniken är inte bara tillgänglig, dessutom har priset blivit så lågt att det snart är var mans möjlighet att kunna koppla upp sig och abonnera på dessa digitala och intelligenta tjänster. Men även här krävs att kunden tänkt igenom sin infrastruktur och lagt grunden till en genomarbetad informationsmodell.

Summerar man de krav och förutsättningar som behöver uppfyllas för att kunna utnyttja morgondagens digitala tjänster och informationsströmmar pekar allt på att kunden successivt måste flytta och förlägga merparten av sin infrastruktur i molnet. Detta för att säkerställa att kundens applikationer alltid kan öppnas och sammankopplas med de tjänster som görs tillgängliga ute i omvärlden.

Häng med i utvecklingen

Det som nu håller på att ske i omvärlden är att de stora aktörerna inom IT såsom IBM, Amazon, Google, Baidu, Microsoft, Oracle, Salesforce och många andra håller på att bygga upp plattformar och infrastruktur av tjänster inom AI, messaging, language/voice recognition, bots frameworks och deployment platforms. Och i detta perspektiv är det inte leverantörerna av traditionella affärssystem som ligger i framkant även om såväl Microsoft som Oracle tillhör denna kategori. Istället är det andra aktörer som insett betydelsen av att äga trafiken och de motorvägar där trafiken och tjänsterna ska passera.

”Slutna affärssystem och plattformar kommer att dö”

För att dagens leverantörer av affärssystem ska kunna hänga med i utvecklingen och behålla sin position som en verksamhetskritisk applikation krävs ett nytt förhållningssätt till omvärlden och de tjänster som levereras av andra aktörer. Slutna affärssystem och plattformar kommer att dö och öppna affärssystem och plattformar tar över. Framtidens kunder kommer ha behov av att kontinuerligt se över och förändra de tjänster som utnyttjas inom verksamheten vilket ställer höga krav på förändringsbarhet och teknikföljsamhet. Liksom pusselbitar kommer kundens infrastruktur att behöva pusslas om så att nya mönster framträder och där tjänster kan fasas ut och fasas in.

Gränsen kommer att suddas ut

Följden av ovan är att det vi idag kallar för affärssystem kommer bli mer svårdefinierat imorgon. Även om kunden sannolikt kommer ha något system som delvis liknar dagens affärssystem för att lagra framförallt ekonomisk information kommer det finnas betydligt fler datakällor omkring som lever i symbios med detta system. Gränsen mellan affärssystemet och övriga applikationer och tjänster kommer att suddas ut och istället kommer vi mer relatera till plattformar och tjänster. Och inom kort kommer vi sannolikt att betrakta rubriken affärssystem som något förlegat. Framtidens affärssystem kommer inte längre vara det vi idag kallar för affärssystem. Istället för helintegrerade applikationer kommer framtidens affärssystem sannolikt mer likna plattformar där man kan paketera och samla de tjänster som organisationen över tid använder och växlar om.

”Vi går en spännande framtid till mötes”

Vi går en spännande framtid till mötes, men för att kunna bli en del av det digitala och utnyttja nya möjligheter behöver många organisationer omvärdera sina IT-strategier och öppna upp sin infrastruktur mot en molnbaserad infrastruktur. Och det är i detta perspektiv man också måste se på förutsättningarna för framtidens affärssystem.

Nästa artikel