Skip to main content
Start » Struktur » Investera i certifiering för effektiv Supply Chain
Supply Chain Management

Investera i certifiering för effektiv Supply Chain

Foto: Unsplash
avatar

Fredrik Helgesson

Styrelsemedlem och utbildningsansvarig på Logistikföreningen Plan

Foto: Privat

Intresset för certifierad kompetens inom supply chain management växer i takt med ökade krav på verksamheters försörjningskedjor. Och det är en investering för såväl företaget som för enskilda medarbetare.

Ökade krav från marknad och samhälle

Flödet av varor och information i ett företag har förvisso alltid varit en av nycklarna bakom en hållbar och effektiv verksamhet. Med de senaste årens explosion inom e-handeln, de ökade miljökraven och digitaliseringen av företags processer har fokus på logistikkedjan ökat ytterligare.

– Medan e-handeln har drivit på förväntningarna på service och tillgänglighet har kraven från samhället ökat på långsiktig hållbarhet och spårbarhet i hela kedjan. Samtidigt ska verksamheter möta upp marknaden vad gäller både kvalitet och pris, säger Fredrik Helgesson.

Fredrik Helgesson är Material Management Director på Assa Abloy och styrelsemedlem med ansvar för utbildningsfrågor i logistikföreningen Plan. Han berättar att dagens försörjningskedjor dessutom blir mer och mer sömlösa och integrerade med verksamhetens övriga processer, liksom med kunder och leverantörer. Ansvariga inom supply chain måste därför ha en helt annan helhetssyn på verksamheten än för bara 20 år sedan.

– Många företag verkar idag på en global marknad med medarbetare och leverantörer på många olika hörn i världen. Standardiserade processer med ett gemensamt språk skapar då effektivare samarbeten oavsett om medarbetare befinner sig i USA eller i Sverige, säger Fredrik Helgesson som i talande stund själv är i Budapest för att besöka en fabrik.

Rätta verktyg för att utveckla

Certifiering inom supply chain management ger här tillgång till den senaste terminologin samt färdigheter för att utveckla samverkan, gemensamt beteende och best practice tillsammans med kunder och leverantörer. För organisationer ger en ökad kunskapsnivå inom företaget spin-off genom att medarbetare kan bidra till att utveckla bolaget tillsammans med ledningen.

 – Certifierad kompetens hos medarbetare är en investering som ger avkastning i form av större konkurrenskraft med större flexibilitet, produktivitet och lönsamhet.

En certifiering är också en kvalitetsstämpel på individnivå.

– För enskilda medarbetare ger en ökad specialistkompetens en ökad trovärdighet hos kunder och leverantörer, men även i den egna organisationen. För många innebär det inte bara en skjuts i karriären, utan mer kunskap ökar inte sällan viljan att fortsätta utvecklas, säger Fredrik Helgesson.

Next article