Skip to main content
Start » Struktur » Sveriges e-handel behöver ta efter Kina
Supply Chain Management

Sveriges e-handel behöver ta efter Kina

Per Ljungberg
Per Ljungberg
Per Ljungberg. Foto: Svensk Digital Handel

Svenska e-handlare har länge hämtat inspiration från Amazon och företag i Silicon Valley. Sverige har länge hämtat inspiration och teknik från USA för e-handelslösningar. Men faktum är att Kina har kommit längre och det kanske är dit vi ska vända blicken.

– Det är framförallt på leveranssidan det finns mycket att utveckla inom svensk e-handel. Vi har länge tittat på Amazon och hur de jobbar men vi borde kanske istället kolla på Alibaba och andra kinesiska e-handelsbolag, säger Per Ljungberg, vd Svensk Digital Handel.

  I Kina levereras 70 procent av e-handelspaketen inom ett dygn medan motsvarande andel i Sverige endast är cirka 10 procent.

 – Sverige ligger efter, även om senaste årens ökade konkurrens inom last mile innebär att vi blivit bättre.

Politisk styrning

I Kina har samverkan mellan olika bolag styrts politiskt, vilket är en av faktorerna till hur man lyckats få så stor mängd snabba leveranser.

  – Att tvinga företag att samarbeta är inte modellen i Sverige men det krävs samverkan för att lyckas med mer konsumentdrivna leveranser som kommer fram snabbare, närmare där konsumenten är och som är mer hållbara.

Ökad konkurrens

Dagens leveranser i Sverige sker till stor del via paketombud. Men nu börjar fler önska att få paketen hem istället.

  – Konsumenterna vill välja när och var leveranserna ska ske. Framförallt vill fler ha flexibla hemleveranser där konsumenter kan följa och till viss del styra leveransen via sin mobil. Idag hämtar cirka 70 procent sina paket själva medan 30 procent levereras hem på dagen eller kvällen. Kunderna vill ha omvända siffror. Det måste till en förändring.

Nya lösningar för paketmottagning

Hemleveranser behövs men det är dyrt att leverera till enskilda hem. En lösning är paketboxar nära hemmet eller jobbet med koder för låssystemet. Dock så kvarstår frågor som hur boxarna ska finansieras.

  – Det pågår flera projekt men samverkan mellan olika aktörer är den svåraste nöten att knäcka. Det behövs mer samordning och gemensamma lösningar, fortsätter Per Ljungberg.

Hållbar leverans

Ska de nya leveranslösningarna fungera i framtidens samhälle måste de vara hållbara.

  – Jag tror till exempel vi behöver fler exempel på samordnade transporter mellan till exempel återvinningsföretag och paketdistributörer, som till exempel Älskade Stad i Stockholm och Urban Services i Arenastaden i Solna. Vi måste vara mer kreativa. Det gäller att fylla lastbilar så att de inte går tomma eller halvfulla.  

  Per Ljungberg tror också att e-handelsföretagen och distributörerna måste bli bättre på att hjälpa konsumenterna att välja hållbara leveransalternativ.

  – Jag tror fler företag måste ha det mest hållbara leveransalternativet som standardval när konsumenten kommer till checkouten och jag tror också vi måste ta fram en branschstandard för vad som är en hållbar leverans. 

  Per Ljungberg berättar att de arbetar på ett program och snart är färdiga.

  – Det är parallella steg för att nå ett ökat tempo. Drönare och självkörande fordon är inte första steget. Däremot så använder de redan drönare i Kina för leverans på landsbygden.

Artificiell intelligens tar beslut om rutt

Volymerna och löften om snabba leveranser i Kina ställer sådana krav att rutterna optimeras och detaljplaneras med AI. Per Ljungberg berättar vidare att billig arbetskraft och bra infrastruktur har gjort att Kina kommit långt. Medelklassen i Kina växte och blev stor och de gick på e-handel mer direkt än i väst.

  – Mycket är skrämmande i Kina men det är imponerande hur snabbt de nått så långt med smidiga och snabba leveranser. Det är så man konkurrerar med fysiska butiker. E-handeln växer med 15 procent per år och desto smidigare leveranser desto mer kommer den att växa, avslutar Per Ljungberg.

Next article