Start » Struktur » Nya tider kräver nya kunskaper, hur förberedd är du?
Supply Chain Management

Nya tider kräver nya kunskaper, hur förberedd är du?

Carina Dahllöf, vd på Silf. Foto: Silf

Digitaliseringen har redan börjat förändra arbetssättet för många även inom inköp och logistik. Att möta dagens och framtidens utmaningar kommer att bli lättare för de som vågar, vill och kan anpassa sina färdigheter till för tiden rådande läge.

Det vi vet idag är att innovation både kan avgöra och möjliggöra för att driva samhället i rätt riktning framöver. Vi ser även hur digitaliseringen påverkar stora delar av värdekedjan och det vi tidigare ansett som framgångsfaktorer kommer inte att vara de som gör oss framgångsrika imorgon.

Allting blottläggs

Silfs årliga Trendrapport visar på att de högst rankade trenderna för 2019 är samma som för 2018. Detta ger en signal om att vi lever i en tid då allting mer eller mindre blottläggs, och vi måste på ännu tydligare sätt hantera våra leverantörer och samarbetspartners etiskt korrekt (trend 1). Vi mäter och omvärderar våra KPIer (trend 2) för att uppnå det perfekta sömlösa flödet, vilket i sig kräver ett tvärfunktionellt samarbete (trend 3). Allting hänger samman för att ge kunden precis det den behöver när den behöver det, dvs trend 4 som även den håller sin givna plats från 2018.

Trendrapporten innehåller inte så mycket om digitaliseringen i sig och tankar på ett införande av blockchain tekniken känns avlägsen trots att den kan vara en av lösningarna till trend nr.1 då tekniken hindrar ändringar och ursprung dvs allting kan härledas tillbaka till den ursprungliga källan. Tekniken finns och används idag bl.a till att spåra källan för kaffet vi dricker och chokladen vi äter.

Säkra lönsamhet och värde

För att klara framtidens utmaningar krävs rätt kompetenser då det är helt avgörande för att säkra både lönsamhet och värde. Att på ett strukturerat och hållbart sätt minska kompetensbristkostnaderna över tid är som jag ser det enda lösningen till framgång i värdekedjan. Idag står man i kö för att få arbeta med de coola bolagen som gör miljardvinster varje kvartal, dom kallar sig ”The Titans” och är företag som både driver och leder utvecklingen. Det är företag som Google, Amazon, Apple, Facebook och Microsoft som alla försöker vinna racet mot framtiden. Bolagen där data är den nya oljan, men den är inte gratis att utvinna. Silicon Valley-jättarna satsar idag hela 1590 miljarder i forskning och utveckling.

Det måste bo en innovativ inköpare i varje logistiker och en liknande logistiker i varje inköpare

Så hur kan svenska företag och organisationer öka attraktionen och locka till sig och behålla den kompetens som behövs för framtidens verksamhet? Hur påverkar och påverkas vi som inköpare och logistiker av nya digitala verktyg och processer? Frågor där den egna och företagets mognad ger vägvalet om man vill ligga i framkant eller vänta på att eventuellt bli omsprungen av ett nystartat digitalt alternativ. 

Möjligheterna till kompetensutveckling och stimulerande arbetsuppgifter där man får ta eget ansvar och får en ökad förståelse för den egna rollen i ett mer holistiskt perspektiv är något som efterfrågas av arbetstagare idag. Det är precis detta Supply Chain Management handlar om. Det måste bo en innovativ inköpare i varje logistiker och en liknande logistiker i varje inköpare för att vi skall klara morgondagens utmaningar, både digitala och analoga.

Topp Fem Trender 2019

1. Använda etiska standards och Code of Conduct gentemot våra leverantörer

2. Användning av tydliga mål och KPI:er

3. Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)  

4. Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan  

5. Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (CoC)

Läs hela Trendrapporten och andra kompetenshöjande aktiviteter på Silf.se

Nästa artikel