Start » Struktur » Pär Ågerfalk sätter experterna på prov
Expertpanel

Pär Ågerfalk sätter experterna på prov

Foto: Unsplash

Hur pass väl kan dem framtidens affärssystem och hur de påverkar allt från konsument till företag?

Pär Ågerfalk är professor i data och systemvetenskap vid Uppsala Universitet, och han är även helt rätt person att sätta branschens experter på pottkanten. Här har han tillsammans med Carl-Mikael Lönn, Daniela Mihailescu, Marius Mihailescu och Elin Uppström tagit fram tre frågeställningar som utmanar företagare, och tvingar dom att tänka till.

7. Hur kan man kombinera stora proprietära affärssystem med de nya kraven på öppenhet och integration?

Det är just denna utmaning många av dom ”etablerade” affärssystemleverantörer har och brottats med. Många har och är tvungna att använda sig av dyra ofta externa integrationsplattformer. Man löser symptom men inte problemet.

När man kommer sedan till moderna digitala affärsplattformer finns, som tex vår lösning RamBase, finns det ingen motsättning mellan storlek och öppenhet. Vi har öppna API: er som är tillgängliga för kundernas affärsprocesser.

avatar

Christian Wassenius

Vd på företaget Step-Up

Foto: Step-Up

6. Hur har beställarkompetensen hos användarna förändrats över tid och hur har det påverkat affärssystemen?

Tidigare har det varit stort fokus på funktionalitet i affärssystemet som traditionellt har verifierats via många detaljerade frågor och demonstrationer. Idag ser vi att allt fler verifierar sina processer på en övergripande nivå och litar på att affärssystemet klara av de grundläggande kraven – vilket de också gör.

avatar

Jörgen Aronsson

Vd på Implema AB

Foto: Rickard Monéus Photography

”Mer lättförståelig för personer som inte är ”kodare”

Foto: Unsplash

5. Hur påverkas möjligheterna till konfiguration och anpassning när affärssystemen går mot att bli ”plattform as a service”-lösningar?

Systemen påverkas inte i sin flexibilitet men det är viktigt att man gör anpassningar genom olika typer av tillägg och inte skriver i den miljö som är själva tjänsten. Många väljer dessutom att anpassa genom att bygga flexibla applikationer skapade med enklare kod för olika processer/behov.

En lika viktig fråga att ställa sig är hur man som kund skall testa sina anpassningar, vilket värde de har, vilka verktyg och processer som finns framtagna för att säkerställa upptid och funktionalitet.

avatar

Helena Fuchs

Affärsområdeschef Dynamics på Microsoft

Foto: Microsoft

4. Hur har beställarkompetensen hos användarna förändrats över tid och hur har det påverkat affärssystemen?

Till största delen har kompetensen ökat kring att ta fram de krav som är avgörande för att nå den funktionalitet som önskas både i nuläge och läge för framtiden. Många följer den tekniska utvecklingen och ser var som är möjligt.

Dock finns det fortfarande de som stannat kvar på krav och jämförelse med de system de har idag och ser inte alltid hur nya lösningar påverkar och kan förändra företagets/organisationens processer. Det behöver fortfarande ”utbildas” mellan beställare och leverantörssida för att se till att en beställarprocess kan bli smidigare kring köpet av rätt avancerade system/funktioner.

avatar

Urban Danielsson

Lösningsarkitekt på Unit4

Foto: Unit4

3. Hur kan man kombinera stora proprietära affärssystem med de nya kraven på öppenhet och integration?

Det är viktigt att veta vilka lägen som det är bra att koppla samman system och när det kan medföra en risk. Det största hotet mot ett bolags nätverk är användaren, därför kan det vara bra att segmentera informationen inom nätverket. Det viktiga blir att låta informationssäkerhet bli en del av projektet vid planerande av affärssystem. Då hittar man en bra balans mellan säkerhet och effektivitet.

2. Hur har beställarkompetensen hos användarna förändrats över tid och hur har det påverkat affärssystemen?

En rolig förändring vi ser hos beställarna är ett ökat intresse för ny funktionalitet som finns tillgängligt på marknaden. Men marknaden har blivit otroligt stor och omfattande.

”Skillnaden blir hur du går tillväga.”

Det finns väldigt kompetenta beställare, men i många fall har beställaren en bra vision men saknar passande lösningarna för just deras organisation. Vi måste jobba nära beställaren för att förstå deras verksamhet och möjliggöra deras vision.

1. Hur påverkas möjligheterna till konfiguration och anpassning när affärssystemen går mot att bli ”plattform as a service”-lösningar?

Möjligheterna till konfiguration och anpassning påverkas inte avsevärt med PaaS-lösningar. Skillnaden blir hur du som anpassar applikationen går tillväga. Att PaaS-lösningar ökat i användning är troligen för att systemen har blivit mer lättförståelig för personer som inte är ”kodare” att både använda och anpassa.

avatar

Henrik Lindgren

CEO på Pia relations

Foto: Privat

Nästa artikel