Start » Struktur » Cityleveranser måste samordnas
Supply Chain Management

Cityleveranser måste samordnas

Paul Kleiby, VD Network Logistics. Foto: Ateljena fotograf Helsingborg

Sedan några år tillbaka försöker man lösa citylogistik i stadskärnor runt om i världen. Försöken grundas i att städerna behöver mer samlade transporter för att minska trafiken och därmed köerna och miljöpåverkan.

Alla stora städer har trafikproblem i city och man försöker lösa det på olika sätt beroende på de lokala förutsättningarna. Vanligast är landbaserade transporter, med exempelvis transportfordon; cyklar, mopeder, scooters, minivans och varianter av mindre lastbilar. Men det finns också vattenbaserade eller spårbundna lösningar.

– Kan man dessutom på returen ta med avfall så har man lyckats effektivisera transporter och logistik, säger Paul Kleiby, vd på Network Logistics.

Måste utnyttja olika transportsätt

Citylogistiken utvecklas och strävar mot att undvika/begränsa fossila lastbilstransporter. En möjlighet är att använda tunnelbanor, i Stockholm finns exempelvis lager i anslutning till ändstationerna. Tanken är att utnyttja det befintliga nätet och använda samma teknik som flygtransporter. Alternativ till lastbilar i staden kan vara cykelbud eller eldrivna fordon.

Ställer krav på samordning av transporter

– E-handeln ökar behovet av transporter av paket och varor och andelen leveranser ökar hela tiden. Det kanske fungerar i nuläget men det är inte hållbart på sikt. Det behövs samordning mellan transporter så att det inte förekommer små leveranser och halvfulla transporter.

Paul Kleiby lyfter fram vikten av att lösa transporten ”the last mile” och att det finns många olika lösningsförslag. Städerna ligger efter i dagsläget.

– Det behövs hubbar där uppsamling och koordinering av leveranser kan ske. Kan man till exempel vänta lite på en leverans kan man vänta in andra paket innan man levererar till samma mottagare. Ny aktör behövs som kan lösa denna samordning.

Logistiken ”last mile”

Sista sträckan i logistikkedjan är väldigt viktig. Transporter behöver effektiviseras och anpassas så mycket som möjligt för att vara fossilfria. Ett sätt att lösa detta är att nyttja Hubbar där samordning sker av främst de mindre volymerna. Exempel på detta finns idag både när det gäller bygglogistik och samordnade varuleveranser till kommuner. Flera initiativ finns idag på samordning via HuB exempelvis Urban Escape i Arenastaden och om något år till Sture Gallerian.  

– Ska städerna klara av ökade leveranser och samtidigt klara dagens och framtidens miljömål behöver last mile lösas. Lösningar och kompetens finns, nu gäller det att verkställa, avslutar Paul Kleiby.

Nästa artikel