Start » Struktur » Konkurrenskraft med plats för människor
Struktur

Konkurrenskraft med plats för människor

Foto: UNIT4/Unsplash

Digitaliseringen har väckt oro bland många företag som arbetar i traditionella affärsmodeller, men fler börjar se digitaliseringens positiva effekter.

En omedelbar effekt är flytten av affärssystem till molnet, som gör det möjligt för företag att fokusera på sina kärnuppdrag och kunder, snarare än att utöka resurserna för ekonomi- och IT-avdelningarnas arbete i dyra och tungrodda affärssystem.

Underlättar för anställda

För att bli framgångsrika gäller det att företag använder sig av innovativ teknik som underlättar för den anställde att utveckla sina arbetssätt och stärka sina kundrelationer. Tekniken ska finnas där för att hjälpa anställda att utnyttja viktiga data genom nya branschanpassade affärsapplikationer och tjänster.

”Detta i sin tur kan öka lönsamheten.”

Det är människorna som använder systemen som har de bästa idéerna för hur deras arbete, samt kundernas upplevelse, kan förbättras, detta i sin tur kan öka lönsamheten. En av de största utmaningarna är därför att engagera människor på nya sätt.

Modernisering är nyckeln till framgång

Digitaliseringen är extra viktig för tjänsteföretag, som behöver effektivisera sina affärsprocesser för att möta marknadens och kundernas föränderliga krav. De måste vara agila nog för att svara på nya krav och modernisera interna processer för att vara konkurrenskraftiga.

Det vanligaste problemet för många affärssystem är att de ofta ligger på plattformar med gammal teknik som inte kan anpassas efter förändrade krav.

Katarina Gunnarsson, vd på UNIT4 Sverige, menar på att den starkaste kombinationen är att låta tekniken ge utrymme för de anställda att effektivisera och förbättra processer, snarare än att ersätta mänskliga tjänster och funktioner helt. Foto: UNIT4

Bromsa inte upp utvecklingen

Företag måste kunna lyfta ut funktionalitet, data och affärsprocesser från befintliga affärssystem och göra dem tillgängliga för användning i nya bransch- och tjänsteanpassade tjänster. Detta går inte om man sitter fast i gamla system som bromsar upp utvecklingen.

Människor är den bästa tillgången

För att digitaliseringen ska bli framgångsrik måste man utveckla framtidssäkrade affärssystem som ger konkurrensfördelar, frigör arbetstid samt hjälper de anställda att skapa värde för företaget och kunderna. Detta genom att systemet kan anpassas efter marknadens utveckling.

I slutändan är det människors användning av affärssystem som avgör om det står sig i konkurrensen.

Nästa artikel