Skip to main content
Start » News » Vänta inte på mångfalden – agera nu!
Kvinnor i Karriären

Vänta inte på mångfalden – agera nu!

Vill du ha medarbetare som både trivs och presterar? Självklart, och du känner säkert till att mångfald och inkludering på arbetsplatsen bidrar till just det. Genom att ha teammedlemmar med olika bakgrunder – oavsett om det är kön, utbildning, erfarenhet eller etnicitet – ökar du chanserna till nytänkande och kreativitet.

Du vet sannolikt också att företag med mångfald i ledningsgrupp och i chefsled har större sannolikhet till ökad lönsamhet än företag som är mer homogena.

Vi rör oss just nu i snigelfart mot ökad mångfald

De flesta företag har uttalade mål om ökad mångfald och många är vi som gått kurser i att skriva inkluderande arbetsannonser som ska locka olika typer av kandidater. Trots våra ansträngningar och trots allt vi vet om mångfald verkar vi röra oss i snigelfart mot en ökad mångfald, speciellt på högre chefs- och ledarroller. 

Men varför är det så och vad kan vi göra åt det?

Problemet är komplext, men inte omöjligt att tackla. Du kan inte räkna med att enbart en välformulerad jobbannons ska göra jobbet. Det beror på att tre av fyra potentiella kandidater inte aktivt söker jobb och därmed inte ser din annons. Dessa så kallade passiva kandidater når du inte via traditionella kanaler.

Madelen Porserud
Grundare, CoGig

Ett annat hinder är vårt nätverkande. Uppskattningsvis tillsätts 7 av 10 jobb genom kontakter och rekommendationer, vilket ofta resulterar i att nya medarbetare påminner om befintliga, eftersom vi tenderar att rekommendera personer som liknar oss själva.

Kostnaden att inte ta hjälp är i många fall högre

Så, vad innebär det att vara aktiv i sin rekryteringsstrategi? Ett effektivt sätt är att utnyttja externa nätverk som kompletterar ditt eget. Kanske tänker du att kostnaden för detta är för hög, men faktum är att kostnaden för felrekryteringar eller vakanta positioner ofta är betydligt större. En felrekrytering kan kosta företaget minst en kvarts miljon kronor, medan en vakans kan kosta från 6 000 kronor per dag.

Lena Larsson
VD, CoGig

Att investera i mångfald är inte bara en kostnad, det är en investering i företagets framtid och konkurrenskraft. Det är dags att vi inser att mångfald inte sker av sig självt. Vi måste vara beredda att investera både tid och resurser för att attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna från alla samhällsgrupper.

Dina framtida kollegor och medarbetare finns där ute. Säkerställ att du tar initiativet att hitta dem innan någon annan gör det.

Lycka till med ditt aktiva arbete för att främja mångfalden och stärka din organisations konkurrenskraft!

Next article