Skip to main content
Start » Arbetsplats » Medarbetare utmanar HR med nya krav på framtidens arbetsplats
Sponsrad

Medarbetares krav på sin arbetsgivare har successivt ökat på senare år. Samtidigt har definitionen av kontor och en optimal arbetsplats förändrats i grunden under Coronapandemin. Det innebär att företags HR-funktion står inför stora utmaningar i sitt arbete med att stötta medarbetarna, verksamhetens i särklass viktigaste resurs. 

En utmaning för många företag är hur framtidens arbetsplats ska se ut. Många funderar på om de ska ha ett helt virtuellt kontor, ett hybridkontor eller om samtliga medarbetare ska vara på plats på ett fysiskt kontor. En fråga som många ställs inför är hur man kan bygga en inspirerande och inkluderande företagskultur som fungerar även i en virtuell miljö, säger Anna Jägerhorn, chef för affärsområdet Karriär på Mercer Sverige. Mercer är en global aktör som stöttar företag med allt som berör humankapital, försäkringar, pensioner och investeringar.

Gemenskap, livsbalans och karriärutveckling

Den andra stora utmaningen för många företag är jakten på rätt kompetens. Många upplever att talangjakten har intensifierats på senare år och HR har ett stort ansvar i att ständigt ligga steget före och vässa sin strategi för att attrahera och behålla topptalanger.

–Ett viktigt ansvar för HR är att kontinuerligt inventera företagets kompetens och kartlägga de lång- och kortsiktiga kompetensbehoven, säger Anna Jägerhorn. Pandemin och distansarbete har i mångt och mycket öppnat dörren till nya marknader och bredare talangpooler, men frågan är fortfarande komplex.

Hon anser att medarbetares krav och förväntningar på sin arbetsgivare har förändrats de senaste åren. Utöver en rättvis kompensation i form av marknadsmässiga löner och förmåner, förväntatar sig även anställda en allt högre grad flexibilitet, spännande karriärmöjligheter, tillhörighet och gemenskap.

Stöttar företag vid HR-transformationer

Marsh McLennan, där Mercer är ett av fyra dotterbolag, har mer än 150 års erfarenhet av att hjälpa företag att attrahera, motivera, engagera och behålla medarbetare. Bolaget kan vara behjälpligt vid alla typer av HR-transformationer.

– Våra Karriär-konsulter kan bistå med alltifrån att sätta talangstrategin på plats i en organisation till att genomföra en kompetensinventering. Vi hjälper företag att skapa långsiktigt attraktiva ersättningsstrategier, lönestrukturer och jobbarkitekturer. I andra uppdrag fokuserar vi på att stärka företagskulturer, öka jämställdhet och mångfald, eller rent av fungera som strategisk rådgivare till företag som är redo att bygga framtidens arbetsplats. Vår kompetens är mångfacetterad, men en gemensam nämnare är att vi alltid stöttar företag i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anna Jägerhorn.

Next article