Start » Arbetsplats » Skapa en trivsam arbetsmiljö – med rätt verktyg
Sponsrad

Det senaste året har inneburit utmaningar för både människor och företag i både dagens och framtidens arbetsplatser. När allt börjar normaliseras, vilka lärdomar tar arbetsgivare med sig? Hur kommer kontoret se ut i framtiden?

-Det finns en osäkerhet om hur det ska bli framöver, säger Wivian Eidsaunet, inredningsarkitekt på Spectrum Arkitekter. Vissa företag vill att alla ska vara på kontoret igen. Andra analyserar situationen och utgår från den.

Spectrum Arkitekter utvecklar kontor som är både trivsamma, effektiva och speglar företagets varumärke. Det gångna året har lärt oss vad digitala möten innebär, men Teams i all ära – många saknar ändå samvaron och spontaniteten på det fysiska kontoret.

Identifiera utmaningarna för tydliga beslutsunderlag

Medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen är viktig – det är ju de som ska jobba där.

Genom bland annat medarbetarenkäter, djupintervjuer och workshops läggs grunden för varje projekt. Spectrum Arkitekter identifierar utmaningar och möjligheter för bra beslutsunderlag och en konkretisering av kundens vision.

-Att till exempel ”praoa” en dag ger en djupare insikt i företagskultur och förståelse för aktuell problematik. Det är ofta olika behov mellan avdelningarna på samma företag. Vi sammanställer och visualiserar det vi fått fram, presenterar beslutsunderlag och beskriver, inte bara i ord, hur framtid och visioner kan se ut, säger Wivian Eidsaunet.

Medarbetarna bör ha insyn under hela processen

Allt fler anställda blir mer engagerade i vilken arbetsplats man vill ha och vill vara delaktiga i processen. Därför arbetar Spectrum Arkitekter alltid med människan i fokus, bland annat med hjälp av enkäter och intervjuer.

-Som utomstående får vi ärligare svar än när företaget själva gör en enkät. Det medarbetarna sagt illustrerar vi och återkopplar för att se att det stämmer. Det blir tydligare och en mer konkret koppling till verkligheten när vi kommer in, säger Heidi Edholm, inredningsarkitekt på Spectrum Arkitekter.

Vad är utmaningarna med hybridarbete, där några är på kontoret och andra arbetar hemma?

Det gäller att hitta ett bra system för att balansera hemmajobbet och arbetet på kontoret, och det kan se olika ut i olika organisationer.

– Vi påverkar människors vardag. Att se utmaningarna från olika vinklar ger en dynamisk bild av kundens hela verksamhet och det resulterar i ett mer avslappnat och trivsamt kontor. Det främjar företagskultur och varumärke och höjer effektiviteten. De som trivs i sin arbetsmiljö presterar bättre. På köpet får företagsledningen insikt i hur företagskulturen fungerar, säger Wivian Eidsaunet.

Nästa artikel