Skip to main content
Start » Arbetsplats » Virtuella kontor stärker gemenskapen och erbjuder en lösning på hemarbetets utmaningar
Sponsrad

Pandemin har gjort att acceptansen för att arbeta hemifrån eller via ett virtuellt kontor har ökat markant. Det virtuella kontoret suddar ut geografiska begränsningar och gör det möjligt för arbetsgivare att bredda sin rekryteringsbas till hela världen. Tech-inkubatorn Increasor har valt att förverkliga visionen om det virtuella kontoret. Här samlas dagligen medarbetare från flera olika världsdelar.

Såhär i efterhand kan vi konstatera att hemarbete under Coronapandemin fungerade långt över förväntan i många organisationer. Även om många betraktade hemarbetet som bekvämt och effektivt saknade medarbetare de sociala aspekterna och den dynamik som skapas när kollegor samlas på ett fysiskt kontor. Virtuella kontor kan vara en lösning på dilemmat eftersom det erbjuder såväl samhörighet som delaktighet och kollegialt utbyte.

– Talanger finns i hela världen, att begränsa ett företag geografiskt till en ort gör att du behöver axla en rad begränsningar i vem och när du ska rekrytera. I stället går det att utnyttja nationell såsom internationell kompetens och hitta en ny utvecklare som kan börja omgående om behovet finns där. Increasor grundades samtidigt som pandemin hade sin framfart och vi blev mer eller mindre tvungna att tänka annorlunda direkt från start. Alla skulle arbeta hemifrån och givet den insikten blev vi nyfikna på att släppa ut jobbannonser i Europa och rikta rätt annons mot rätt personer, säger Andreas Trouin, VD på Increasor.

Virtuellt kontor samlar medarbetare från hela världen

I oktober 2021 öppnade Increasor, vars ambition är att vara den ledande affärspartnern för startups och tillväxtföretag i Skandinavien, sitt virtuella kontor. För Increasors del innebär det virtuella kontoret att bolaget inte längre behöver begränsa sitt sökande efter ny kompetens till ett specifikt geografiskt område. Numera kan Increasor i stället erbjuda jobb på en internationell nivå. På samma sätt som ett traditionellt kontor kan medarbetarna i det virtuella kontoret ses vid kaffestationen, bjuda in kunder, äta lunch, spela spel och även rita på en whiteboard. På Increasor virtuella kontor möter företagets svenska medarbetare sina kollegor från bland annat Ukraina, Indien och Storbritannien.

Stärker sammanhållningen och gemenskapen

Det virtuella kontoret ger en realistisk känsla av att befinna sig på ett fysiskt kontor, med sociala ytor, egna kontorsplatser för varje medarbetare och liknande. Man kan enkelt överblicka vilka kollegor som är på plats på kontoret och våra medarbetare kombinerar hemarbetets bekvämlighet med kontorsarbetets sociala och kreativa fördelar. 

–Vi har alltid arbetat med digitala check-ins varje morgon för att jobba med sammanhållningen i gruppen och nu med det virtuella kontoret har det förbättrats avsevärt. Förhoppningen är såklart en mer sammansvetsad grupp med mer sammanhållning. Fler spontana möten där man springer på varandra på kontoret och kollar hur helgen varit eller om det är en snabb fråga, kring ett projekt eller uppgift, avslutar Andreas Trouin.

Next article