Skip to main content
Start » Arbetsplats » Vikten av att marknadsföra sitt företag
Sponsrad

Kandidatmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren – från ett överflöd av kandidater till den totala motsatsen. Samtidigt ser employer branding bolaget Oddwork att över 70 procent av alla jobbsökande vill veta vad deras potentiella arbetsgivare har för värderingar innan de skickar in sin ansökan.

Jobbkandidater beter sig alltmer som konsumenter, menar Charles Sinclair, Head of Employer Branding på Oddwork. – När vi söker ett jobb idag researchar vi, kollar sociala medier och lär känna företaget. På grund av det har employer branding gått från att vara något företag gör lite på sidan om, till att bli en avgörande faktor för att lyckas rekrytera rätt kompetens.

Nyttan av en stark företagskultur

De senaste två åren har utvecklingen av framtidens arbetsplatser accelererat, inte minst i form av hybridlösningar för digitalt och fysiskt arbete. Oddwork märker att många bolag omvärderar sin företagskultur och frågar sig vilken typ av kultur som gynnar deras långsiktiga strategiska mål. – Frågan om företagskultur har helt klart flyttat in i styrelserummen och i ledningsmöten de senaste åren, något som vi kommer ta upp på bred front under Employer Branding Summit i maj, säger Charles Sinclair.

Charles Sinclair

Head of Employer Branding, Oddwork

Foto: Amanda@Oddwork2021

Systerbolaget Life Inside

Samtidigt har många bolag svårt att faktiskt kommunicera ut hur det är att jobba i deras organisation. – Det har heller inte funnits speciellt många digitala tjänster för detta, trots den snabba digitaliseringstakten i Sverige, säger Charles Sinclair. Oddwork startade därför nyligen ett systerbolag som heter Life Inside – en videotjänst där medarbetare själva får svara på frågor om hur det är att jobba i företaget. – Det är jätteeffektivt för företagen, säger Charles Sinclair. Jobbkandidater kan nu lära känna framtida kollegor och i slutändan ökar trovärdigheten markant.

Next article