Skip to main content
Start » Arbetsplats » Ledare: Hybrid arbetsplats- en hälsosam arbetsmiljö?
Framtidens arbetsplats

Ledare: Hybrid arbetsplats- en hälsosam arbetsmiljö?

Foto: Shutterstock

Synsättet kring vår arbetsplats utvecklas hela tiden. Många pratar om den hybrida arbetsplatsen. En del pratar direkt om att minska ytor istället för att prata arbetssätt och välmående medarbetare. Att istället nyttja ytor och platser utifrån det.

Arbetssätt och företagskultur först

Det arbetssätt vi väljer och behöver bör styra vilken typ av fysiska arbetsplatser, distansarbetsplatser och vilken typ av teknik vi skall använda. Arbetsplatserna, kontoren och tekniken är strategiska verktyg som bör stödja det vi skall utföra och stödja de människor som skall genomföra arbetet.  Att komma fram till rätt arbetssätt kräver en analys som inkluderar de mentala och hälsosamma aspekterna både på distans och på plats.

Vi behöver ha ett tydligt arbetssätt på det befintliga kontoret likväl som på distans, där båda gynnar en hälsosam företagskultur och det uppdrag vi behöver utföra för att nå våra mål.

Annicka Dickson Hartman

Det är viktigt med en riskanalys för att eliminera långsiktiga konsekvenser som påverkar vår hälsa, för att kunna skapa rätt mentala och fysiska möjligheter. Arbetssättet avgör också hur vi behöver leda och hur ledarskapet behöver anpassa sig utifrån det arbetssätt som man kommer fram till.  En hybrid arbetsmiljö ger medarbetare fysisk möjlighet att arbeta på distans och på kontoret. Distansarbete innebär inte bara att arbeta hemifrån utan kan ske på många olika platser beroende på vad man kommer fram till. Det kan möjliggöra eliminering av isolering och stress på olika sätt. Dock kräver det en tydlig kommunikationsstrategi, tydligt ledarskap och en gemensam syn på självledarskap. Med hänsynstagande till de hälsosamma aspekterna.

Annicka Dickson Hartman

Grundare arbetsplatsenifokus.se

Foto:  privat

Kommunikationen har varit eftersatt

De aktivitetsbaserade arbetsplatserna ökar vilket inte är konstigt med tanke på att det möjliggör flexibelt arbetssätt. Det skall stödja olika typ av aktiviteter, koncentrationsmöjligheter och integration samt samarbete. Men det bör även stödja kommunikation på distans, vilket varit en brist många gånger. Du måste kunna ha möten och kommunikation på kontoret med människor på distans utan problem. Kommunikationen på distans påverkar hur distansarbete kommer att fungera. Både teknisk kommunikation och kommunikationskultur. Det innefattar också att vara lyhörda för hur medarbetare mår på distans.

Jag behöver inte nämna att en hälsosam företagskultur gynnar våra resultat eller att välmående medarbetare presterar långsiktigt oftast bättre. Innan ni pratar om vilka verktyg ni skall använda, vilken arbetsplats eller teknik ni behöver, tydliggör vad det är ni ska åstadkomma tillsammans och vad som krävs för att ni ska kunna göra det. På vilket sätt ni behöver leda för en hälsosam företagskultur. Efterfråga inte bara hur det fungerar praktiskt med att arbeta på distans utan vilka förutsättningar som krävs mentalt och VÅGA efterfråga om människor känner sig till trygga med att arbeta på distans, då även hemma. Alla är inte trygga i sin hemmiljö eller har inte förutsättningarna utifrån mental eller fysisk hälsa att arbeta hemifrån. Kanske har kontoret varit en tillflyktsort tidigare? Det fungerar utmärkt för många att arbeta på distans, men fungerar det för alla? Ta fram de hälsosamma aspekterna och trygghets aspekterna specifikt hos er egen organisation och skapa rätt förutsättningar.

Next article